Ulykker

Mand der står med måleapparat

Skift til LED kræver autoriseret installatør

Hvis du erstatter lysstofrør med de mere energibesparende LED-rør, skal du huske, at det kræver en mindre ombygning af armaturerne – og at den ombygning skal foretages af en autoriseret el-installatør, da der er risiko for elektrisk stød.

Topdanmarks Landbrugsforsikring dækker på samme måde før og efter ombygning til LED-rør.

LED-fabrikantens eller -forhandlerens vejledning til ombygning og mærkning bør følges. Du kan læse mere i disse to artikler fra Sikkerhedsstyrelsen:

Ombygning af belysningsarmaturer giver risiko for livsfarligt stød