Stor gylletank placeret foran en gård

Gyllegas - livsfarlig fra første indånding

Landbruget er en farlig arbejdsplads, der kræver mange daglige hensyn. Og arbejdet med gylle er ingen undtagelse. Tværtimod. Den farlige svovlbrinte, bedre kendt som gyllegas, kan let frigives og i værste fald være dødelig.

Flydende husdyrgødning kræver stor forsigtighed

Fra februar måned er landmænd i hele landet begyndt at køre flydende husdyrgødning ud. Det er et arbejde, der kræver ekstra omtanke og opmærksomhed. Det flydende husdyrgødnings høje koncentration af svovlbrinte kan nemlig betyde, at blot et par få indåndinger fører til bevidstløshed og lammet åndedræt.

”Der er desværre en stigning i antal ulykker ved arbejdet med gylle, og mange af ulykkerne opstår, når man sætter gylle i bevægelse – fx ved at røre, skovle eller pumpe gylle. På stillestående gylle ligger der nemlig ofte et flydelag oven på gyllen, og når det bliver brudt, så frigives gyllegassen,” forklarer landbrugschef i Topdanmark, Preben Rasmussen.

Han fortæller også, at gassen kan lamme lugtesansen, og at man derfor ikke kan benytte næsen som alarm på de sundhedsskadelige situationer. 

 

Alvorlige ulykker med gyllegas

Indånding af gyllegas han have store sundhedsmæssige konsekvenser, og i det seneste stykke tid har der desværre været en del af dem.

"De værste ulykker sker typisk, hvis landmanden går ned i en fortank til gylletanken. Nede i fortanken kan ilten være helt væk og svovlbrinten kan ligge som et tykt lag. Men det er ikke kun i gylletankene, for bare inden for det sidste år er der dog også sket meget alvorlige ulykker med svovlbrinteforgiftning inde i stalde,” siger Helle Domino, som er arbejdsmiljøchef i Seges.

 

I marts 2019 blev en landmand slemt forgiftet af svovlbrinte, der kostede ham førligheden. Og i 2018 var der en dødsulykke efter en svovlbrinteforgiftning.

 

Øget fokus på gylleforgiftning

Efter at der i 2019 skete flere ulykker relateret til gylleforgiftning, har Seges sat yderligere fokus på problemet.

"Vi har altid vidst, at gylleforgiftning er en alvorlig sag, men sidst vi havde meget fokus på det, var i 2014. Derfor har vi netop lavet en kampagne, der belyser problemerne igen. Og så gør både vi og lokale arbejdsmiljøkonsulenter meget ud af at tale om gyllerisici med alle landmænd, når vi er på besøg i forbindelse med sikkerhedsrunderinger, APV-udarbejdelser og rådgivning,” siger Helle Domino.

Arbejdsgiveren skal sikre et godt arbejdsmiljø

”Som arbejdsgiver er man ansvarlig for sikkerheden på arbejdspladsen – både for sig selv og sine medarbejdere. Det er derfor også arbejdsgiverens ansvar at instruere sine medarbejdere i, hvordan man arbejder med og omgås gylle samt de risici, der kan være forbundet”, forklarer Preben Rasmussen.

 

Gode råd til at undgå ulykker med gyllegas 

  • Sørg for at bære en H2S-alarm ved alt arbejde med gylle
  • Lad professionelle fagfolk med særligt sikkerhedsudstyr tage sig af reparationsarbejde
  • Brug altid luftforsynet åndedrætsværn og sikkerhedssele med  taljetræk, hvis du selv skal ned i gylleanlægget eller gylletanken
  • Sørg for, at gyllepumper, gylleomrørere, spjæld og ventiler er sikre  at betjene
  • Vær opmærksom på, hvor dine medarbejdere befinder sig, når du sætter gylle i bevægelse
  • Sørg for, at gylletanken er sikret med hegn og overdækning
  • Sørg for, at lovpligtige advarselsskilte er sat op ved gylleanlæg, gylletanke og gyllevogne
  • Sørg for, at alle på ejendommen kender til faren ved gyllegas
  • Sørg for, at alle ved, hvad de skal gøre, hvis faren alligevel opstår