Daglig drift

Tøm ikke gylletanken helt!

Det er ved at være tid til at få kørt gyllen ud på markerne. Men pas på med at fjerne for meget af gyllen. Det kan føre til, at trykket fra grundvandet ødelægger tanken.

Selvom det er fristende at få tanken tømt, er det ikke altid en god idé, uanset om det er tilladt ifølge kalenderen. I Topdanmark ser vi en stor stigning i skader på gylletanke, hvor bunden presses op af trykket fra grundvand, der står højere end gylletankens bund.

”Vi opfordrer til, at du holder godt øje med pejlebrønden, mens du tømmer gylletanken. Fjerner du for meget gylle, risikerer du nemlig, at presset fra grundvandet kan føre til revner i tanken. Lad derfor noget gylle blive tilbage i tanken, så grundvandet maksimalt står 25 cm over gyllens niveau,” siger agronom Svend-Anker Worm.

Stor stigning i skader

Skader, hvor grundvandet presser bunden af gylletanke op, er steget med 500 % på de sidste fem-seks år.

”I nogle tilfælde er der tale om pludseligt opståede utætheder. For det meste er der dog tale om siveskader, der først ses efter et stykke tid – ofte i forbindelse med den lovpligtige beholderkontrol,” siger Svend-Anker Worm.

Årsagen til siveskaderne er næsten altid, at bunden ikke kunne modstå trykket fra grundvandet og derfor revnede i forbindelse med tømningen. Herefter kan gyllen sive ud af revnerne og skabe forurening.

Et kig i pejlebrønden ved gylletanken kan være med til at undgå skader. Står grundvandet væsentligt højere end det niveau, som angiver bunden af gylletanken, bør man enten undlade at tømme tanken helt eller sænke grundvandet ved at pumpe vand væk.

Vælger man den sidste løsning, er det vigtigt at pumpe så længe, at grundvandet inde midt under tanken også sænkes. Man skal selvfølgeligt pumpe videre og være opmærksom på niveauerne, indtil der igen er gylle i tanken.

Giv maskinstationen besked

Mange landmænd benytter maskinstation til udkørsel af gylle, og maskinstationen gør, hvad de er bestilt til. Hvis de skal køre gylle ud, så gør de det, indtil de er færdige, og tanken tømt.

”Traktorføreren vil normalt ikke tage højde for grundvandets tryk. Derfor er det en god idé at være forberedt og give maskinstationen en præcis instruktion om, hvor meget der skal være tilbage i tanken,” siger Svend-Anker Worm.

Silo-tankskadeforsikring dækker

Siveskader, som der oftest er tale om, er dækket, hvis man har tegnet en silo-tankskadedækning, oplyser Svend-Anker Worm. Er tanken ældre end 25 år, er det dog, hos nogle forsikringsselskaber, et krav, at den lovpligtige beholderkontrol er udført efter reglerne.

For at en tank kan repareres, skal den tømmes og rengøres. Så selvom forsikringsselskabet betaler reparationen, giver en skade både besvær og udgift i form af selvrisiko.