Daglig drift

Traktor kører på en mark og pløjer et spor

Håndter gødningen med omhu

December er højsæson for opkøb af gødning, og mange handler er på plads. Køber man store mængder, er det vigtigt, at gødningen opbevares korrekt for, at mindske risikoen for livsfarlig brand.

Af skattemæssige hensyn og for at sikre et fyldt gødningslager til foråret opkøber mange landmænd store mængder gødning i december måned. Foruden at kræve meget plads, betyder opbevaringen af gødningen også en øget fare, hvis der opstår brand.

”Gødningsbrande er noget forfærdeligt noget. Udover de materielle skader på både bygninger og maskiner, kan gødning ved brand eller høj varme udvikle gasser, som er giftige at indånde. Bliver man udsat for giftgasserne i længere tid, kan man risikere at få kroniske luftvejsgener eller i værste fald dø af det,” siger agronom i Topdanmark, Svend-Anker Worm. 

Hold gødning og halm hver for sig

For at undgå de farlige gødningsbrande, er der en række ting, man selv kan gøre. Ud over at opbevare gødningen sikkert og tørt, anbefaler vi, at man ikke sætter gødningen tæt på halm eller andet letantændeligt materiale.

”Halm er letantændeligt, og en brand i halmen risikerer at antænde gødningen. Landbrugsmaskiner udgør også en risiko, hvis de er parkeret i nærheden af gødningen. Så det bør man også undgå. Udover at udgøre en potentiel brandkilde, risikerer du også at maskinerne bliver skadet, fordi støvet fra gødningen kan få dem til at ruste,” siger Svend-Anker Worm.

Derudover kan man også opsætte et fareskilt ved indgangen til bygningen, så det fremgår tydeligt, hvilken gødning, der opbevares.

Redningsfolk skal kunne komme til

Når gødningen skal opmagasineres, er det vigtigt, at placere det således, at redningsfolk nemt og hurtigt kan komme til i tilfælde af brand. Opstår der brand, er det også vigtigt, at redningsfolkene får oplyst, hvor store mængder gødning og hvilken type gødning, der er opbevaret. Dermed kan indsatslederen tage de nødvendige forholdsregler både i forhold til personsikkerhed og til effektiv redning og slukning, samt i forhold til forurening.

”Hvis brandvæsenet ikke kan komme til, er det svært at få slukket branden. Og så får branden frit spil. Så det er vigtigt, at der er styr på mængden af gødning og hvilken type gødning, der er tale om, så redningsfolkene kan planlægge slukningen,” siger Svend-Anker Worm.

Gode råd til sikker opbevaring af gødning

  • Opbevar gødning og halm og andre letantændelige materialer i forskellige bygninger
  • Undgå at parkere landbrugsmaskiner i nærheden af gødningen
  • Opbevar gødningen tørt og allerhelst i bygninger opført i ikke-brændbare byggematerialer 
  • Sørg for, at der er fri adgang til gødningen for eventuelt redningsberedskab
  • Sæt et fareskilt op ved indgangen til bygningen, så det fremgår hvilken gødning, du opbevarer