Ulykker

To gylletanke

Gyllegassen er livsfarlig

Hvert forår skal gyllen køres ud på markerne. Desværre sker der næsten hvert år uheld, hvor landmænd omkommer på grund af de livsfarlige gasser i gylle-tankene.

Svovlbrinten i gyllegassen er farlig selv i små koncentrationer, og du bør derfor altid bruge luftforsynet åndedrætsværn, hvis du stiger ned i gylletanke, -vogne eller -brønde. Det er også vigtigt, at dine ansatte og familiemedlemmer kender til faren.

Topdanmark har lavet en række sikkerhedsvejledninger, som kan printes og gennemgås med ansatte mv. Hent vejledningen om gylletanke her:

Forebyg ulykker i dit gylleanlæg