Ulykker

Dame sidder på bænk og kigger ud over vandet, hendes cykel står ved siden af

Ulykkesforsikringen er heldigvis en, de færreste får brug for. Men får man varige mén eller bliver invalideret efter en ulykke, kan erstatningen løbe op i millionbeløb.

Erstatning for varige mén kan løbe op i millioner

Kommer du eller dit barn ud for en pludselig ulykke, der giver varige mén, er der dækning fra ulykkesforsikringen

I 2015 fik godt 18.000 Topdanmark-kunder sammenlagt 340 mio. kroner i erstatning fra ulykkesforsikringen. Den gennemsnitlige erstatning var på 32.000 kroner og dækker over, at flertallet af skaderne – heldigvis – er skader, hvor den forsikrede fik mindre varige mén eller ”bare” fik ødelagt brillerne, som ulykkesforsikringen også i visse tilfælde dækker.

”Flertallet af skader, hvor der ydes erstatning, er skader, hvor mén-graden er mellem 5 og 10 procent, og de udløser ikke sekscifrede erstatninger, men typisk erstatninger på omkring 30.-50.000 kroner. Det typiske er skader, hvor man for eksempel får et stift eller for 

løst knæled efter et fald eller ved sport. Og der er også anmeldelser, hvor det viser sig, at skaden efter endt behandling heldigvis ikke fører til varige mén,” siger Topdanmarks produktudviklingschef, Lisbeth Troels-Smith.

Millionerstatninger til dem, der kom meget galt afsted

Bag gennemsnittet er der imidlertid også ulykker, hvor den forsikrede er blevet invalideret med omfattende varige mén.

”Ser vi på de 10 skader i 2015, hvor vi udbetalte mest, udgør erstatningerne for dem sammenlagt over 13,5 mio. kroner. Et eksempel på en af de store mén-erstatninger i 2015 er en person, der falder meget uheldigt og som varigt mèn mistede synet på det ene øje og noget af følesansen. Méngraden blev sat til 45 procent og udløste en erstatning på over 1,5 mio. kroner,” siger Lisbeth Troels-Smith.

Ny dækning giver erstatning, når der ikke er mén

En familieulykkesforsikring for far, mor og to børn koster for en typisk familie under 500 kroner om måneden hos Topdanmark.

”En erstatning giver ikke førligheden tilbage, men et økonomisk plaster på det sår, som det er at få et mén,” siger Lisbeth Troels-Smith.

Til ulykkesforsikringen i Topdanmark kan man som noget nyt også tilkøbe ekstra dækning ved knoglebrud og overrevne korsbånd og akillessene. Her ydes der en erstatning på 12.000 kroner, uanset om man får varige mén.

Topdanmarks Ulykkesforsikring dækker også behandling ved fysioterapeut, kiropraktor eller akupunktør i op til et år efter en ulykke, og som noget nyt dækker den også psykologisk krisehjælp efter en voldsom ulykke, fx overfald eller trafikuheld.