Ulykker

Gør gården klar til nysgerrige børn

Om sommeren tager mange landmænd imod børn og voksne fra byen, der vil se, føle og lugte til livet på en moderne bedrift. For at få den bedste oplevelse opfordrer Topdanmark til, at landmanden kigger sikkerheden efter i sømmene, før gæsterne kommer.

Familier fra byen kan nemt forveksle et landbrug med en legeplads. Det er fristende at prøve at kravle op i et førerhus eller klatre om kap på stakken af halmballer. Men en gård med store maskiner, gylletanke og stabler af halm er en arbejdsplads med mange farer.

”Det er spændende at være på et landbrug. Men mange af dem, som besøger et landbrug, er slet ikke vant til at bevæge sig rundt i stalde og lader. Det gælder især børnene, og det er der desværre nogle af gæsterne, der lærer på den hårde måde. En betydelig del af de personskader, vi får anmeldt, handler om gæster, der har besøgt et landbrug og er kommet til skade ved faldulykker,” siger agronom Svend-Anker Worm fra Topdanmark.

For at minimere risikoen for ulykker, er det derfor vigtigt, at landmanden forsøger at se på din bedrift med et barns øjne. På den måde kan man lettere vurdere, hvor det er en god idé at skærme af, hvilke maskiner der bør køres ind i en aflåst staldbygning, og hvilket udstyr der skal gemmes væk.

”Det er også vigtigt, at værten ved ankomsten grundigt forklarer gæsterne, hvor de kan gå på egen hånd, hvad der er sikkert, og hvad gæsterne helst ikke skal gøre. Tag det ikke for givet, at forældrene på forhånd ved, hvor deres børn ikke bør kravle rundt. Men de fleste gæster har god respekt for at et landbrug kan være et farligt sted, hvis uheldet er ude. Det er heldigvis sjældent, vi får anmeldelser om skader. Men når det sker, er det desværre oftest børn, det er gået udover,” siger Svend-Anker Worm.

Hav respekt for dyrene

Nogle gæster er slet ikke vant til at være tæt på gårdens dyr, og mange børn vil elske at få lov til at røre ved dem.

”Mange gæster synes, at kalven ser sød ud og vil gerne hen til den. Men de glemmer, at ligesom andre dyr vogter kalvens mor over sit afkom, og sådan en stor ko kan det være farligt at komme i nærheden af,” siger Svend-Anker Worm.

Vigtigt at sikre sig

Kommer en gæst til skade, er det som udgangspunkt gæstens egen forsikring, der dækker skaden. Men for at man som landmand ikke skal bekymre sig, om gæsterne har deres egen forsikring, kan man hos Topdanmark købe en udvidet ulykkesforsikring, som dækker alle gæster på gården – også egne børns legekammerater.

”Man kan desværre ikke helt fjerne risikoen for, at nogen kommer til skade ved et gårdbesøg. Derfor er det vigtigt, at landmanden har en ansvarsforsikring, som dækker ved et erstatningskrav fra en gæst. Og så er det, som nævnt tidligere, en god idé at udvide ulykkesforsikringen, så den dækker besøgende på landbruget – uanset om gæsterne selv har deres egen ulykkesforsikring eller ej,” siger Svend-Anker Worm.

Gode råd - undgå, at gæsterne kommer til skade

  • Faldulykker er blandt de mest hyppige ulykker, så husk at skærme de steder af, hvor der er risiko for, at gæsterne kan falde ned, og fjern stigen
  • Hold godt øje med, at der ikke er nogen, der kravler op på de stablede halmballer
  • Det er spændende at sidde på en ATV eller at komme op at sidde i førerhuset på mejetærskeren eller traktoren – husk derfor at fjerne alle nøgler fra maskiner, når de ikke er i brug
  • Luk og lås døre ind til rum og bygninger, hvor det kan være farligt at gå ind uden opsyn – fx kemikalierum, teknikrum, værksted og lign.
  • Husk at orientere grundigt om sikkerheden på gården - også om, hvordan gæsterne skal forholde dig til dyrene