Ulykker

Forårssolen skinner også på de uheldige

Solen har fået sin styrke tilbage, og det mildere vejr får snart landboerne til at finde haveredskaberne frem fra laden eller skuret. Men brug dem med omtanke. Hvert år kommer tusindvis af danskere til skade i haven, når de bruger motordrevne redskaber til at slå græs, klippe hæk og save i grene og træer.

Påsken ligger lige om hjørnet, og det betyder arbejde til den flittige husejer på landet, som skal i gang med at beskære træer, slå sine plæner og ordne de mange meter hæk. Der er måske også nogle reparationer på huset, som trænger sig på. Men pas på – det kan give ulykker.

Landboere har gerne flere og kraftigere maskiner og flere bygninger end byboere, og det er en ekstra grund til at være forsigtig.

I 2015 registrerede man alene på skadestuen på Odense Universitetshospital over 400 personskader, der var sket ved havearbejde. På landsplan svarer det til ca. 8.000 skader.

Brug redskaberne med omtanke

Skaderne sker ved stort set enhver type havearbejde og kan fx skyldes insektbid og snubleskader. En betydelig del af de alvorlige haveulykker sker dog ved brug af motoriserede haveredskaber som hækkeklipper, motorsave og plæneklipper, viser statistikken.

Topdanmark modtager hvert år anmeldelser fra folk, der er kommet til skade i haven.

”Vi ser mest skader på fingre og tænder, hvor man lige har mistet kontrollen over sit haveredskab. Men der er også hver sæson mange eksempler på folk, der er faldet ned fra stiger eller har fået skader i ryggen på grund af tunge løft og hårdt gravearbejde, ” siger skadechef Hella Harboe fra Topdanmark.

Sund fornuft kan forebygge skader

Selvom haven nogle gange slår igen, skal man ikke være bange for at tage fat. Med omtanke og sund fornuft kan risikoen for skader i forbindelse med havearbejdet let minimeres, påpeger overlæge Sven Viskum fra Socialmedicinsk Enhed på Bispebjerg Hospital.

”Det er vigtigt at slå fast, at det generelt er sundt for både kroppen og hovedet at gå i haven og bruge kræfterne. Men nogle af de skader, vi ser, har noget at gøre med, at folk ikke er i god form eller ikke er vant til hårdt, fysisk arbejde. Derfor skal man lige tænke sig om, hvis man tror, det er let at flytte et ton fliser på en formiddag eller grave rødder op, ” siger Sven Viskum.

”Der, hvor der er mulighed for, at noget kan gå galt, går det galt. Det er tit noget så banalt som en ledning, der ligger og flyder. Eller at man ikke lige undersøger, hvordan hækkeklipperen virker, og hvad den vejer. Man skal lige sætte sig ind i, hvad man har med at gøre – især hvis man skal arbejde med et tungt værktøj, eller man skal i gang med en større opgave, som fx at fælde et træ. Omtanke kan forebygge meget, ” siger Sven Viskum.

Vær forsigtig med haveredskaberne

De meget alvorlige haveulykker ses heldigvis ikke så tit, men der ryger hvert år både fingre og tæer i plæneklipperen eller på den benzindrevne hækkeklipper. Og selvom disse uheld ikke er livstruende, og ulykkesforsikringen som oftest dækker, er det ikke rart at komme slemt til skade.

Disse haveredskaber er skyld i mange personskader

Tal fra Skadestuen på Odense Universitetshospital, perioden 2010 til nov. 2015

  • Hækkeklipper:    148

  • Plæneklipper:     130
  • Fald fra stige:     127
  • Save/Motorsave: 96

De gode råd

  • Start med en let opgave, så kroppen kommer i gang
  • Variér dit arbejde i løbet af dagen
  • Lyt til din krop, så du undgår overbelastning
  • Sørg for at stigen står stabilt, før du kravler op på den
  • Ryd op efter havearbejdet, så du holder havemaskiner og skarpe haveredskaber væk fra nysgerrige hænder
  • Træk stikket ud af kontakten, når du ikke bruger det elektriske haveredskab