Sundhed

Arm i gibs op til albuen

Ny forsikring sikrer driften ved sygdom og ulykke

Det kan få store konsekvenser, hvis en nøglemedarbejder på bedriften bliver langtidssygemeldt. Men en ny sygedriftstabsforsikring kan holde hånden under landmænd, hvis uheldet er ude.

”Når det går godt, tænker man måske ikke over, hvor sårbar man er, hvis man må undvære en medarbejder i en længere periode. Eller hvis man selv er forhindret i at arbejde,” siger agronom hos Topdanmark, Svend-Anker Worm.

Topdanmarks nye sygedriftstabsforsikring er særligt en hjælp til mindre virksomheder, hvor fx ejerens eller en nøglemedarbejders langvarige sygefravær kan påvirke driften betydeligt, fx hvis der ikke er råd til at ansætte en vikar.

Én forsikring – flere muligheder

Der er flere forskellige muligheder i forhold til dækning med den nye forsikring.

”Vi har i forbindelse med udviklingen af forsikringen haft tæt dialog med vores kunder og lyttet meget til, hvad de har brug for, når uheldet er ude. Det er også på den baggrund, at vi tilbyder kunden flere muligheder for erstatning, når sygdom rammer,” siger Svend-Anker Worm.

På mange bedrifter vil ejeren måske løbe ekstra stærkt og lægge nogle flere timer i løbet af dagen, mens nøglemedarbejderen er væk. Og det kan være svært at dokumentere de ekstra timer. Hos Topdanmark tilbydes derfor en kontant udbetaling som en kompensation for dette.

Det er også muligt at få dækning til udgifter til en afløser, så længe man selv eller ens medarbejder er væk, for at undgå driftstab.

”Mange landmænd er bekymrede for, hvad der skal ske med deres bedrift og indtjening, hvis de er fraværende i længere tid på grund af sygdom. Den bekymring kan vi nu hjælpe dem med,” siger Svend-Anker Worm.

Fakta om sygedriftstabsforsikringen

  • Der er ingen selvrisiko på forsikringen, men en karenstid på 3 uger ved sygdom og ulykke
  • Vi dækker hvert nyt sygetilfælde i op til 49 uger

Der er flere muligheder for at få dækket sit tab

  • Dækning af virksomhedens driftstab 
  • Dækning af vikarudgifter for at undgå driftstab
  • En kontant erstatning, hvis en virksomhedsejer arbejder ekstra i en periode for at dække en sygemeldt forsikret medarbejders timer fra sygdomsperiodens 8. uge

Læs mere om sygedrifttabsforsikringen her 

Sygedrifttabsforsikringen