Pension

Topdanmarks hovedkontor i Ballerup. Topdanmark flag i forgrunden.

Topdanmark Livsforsikring: Se årsregnskabet for 2016

Vi kan med glæde præsentere årsregnskabet for 2016, som viser en markant vækst, hvormed de samlede indbetalinger for første gang oversteg 8,8 mia. kr.

  • Profilpension: afkast mellem 3,8 % og 11,2 %  
  • Klassisk Opsparing (gennemsnitsrente): afkast før PAL mellem 3,8 % og 11,0 % 
  • Vækst i løbende præmier på 5,6 %
  • Vækst i indskud på 25,5 %
  • Resultat efter skat på 179 mio. kr.  

De to puljer i Profilpension (Vækst- og Stabiliseringspuljen) opnåede med hhv. 11,2 % og 3,8 % pæne afkast i 2016.

Topdanmark Liv har i 2016 præsteret nogle af de bedste afkast i branchen og ligger på en flot førsteplads i de mest foretrukne profiler jf. Morningstars seneste analyse af selskabernes afkast. Navnlig for vores kunder med livscyklusproduktet Profilpension blev 2016 et godt år, hvor kunder med lang tid til pension fik et investeringsafkast på 11,2 %.

Se højdespringer-afkastene

De gode afkast smitter også af på gennemsnitsrenteprodukterne i Klassisk Opsparing, hvor Topdanmark Liv hæver depotrenten for nye kunder og fastholder markedets højeste depotrente for kunder med høj garanti.  

På Klassisk Opsparing var afkastet før pensionsafkastskat på mellem 3,8 % og 11,0 %.

Se hele regnskabet for 2016