Pension

Ældre par får rådgivning om pension

Hvornår kan du gå på pension?

Folketinget vedtog i december at hæve folkepensionsalderen fra 67 til 68 år for personer, der er født efter 1. januar 1963. Baggrunden er den stigende levemiddelalder.

For personer, der er født 1. januar 1967 eller senere, er folkepensionsalderen som udgangspunkt også 68 år. Pensionsalderen kan dog reguleres hvert 5. år i forhold til den forventede levealder – næste gang er i 2020. Her forventes det, at folkepensionsalderen bliver reguleret til 69 år for personer, der er født 1. januar 1967 eller senere.

Det betyder ændringen for dig

I skemaet herunder kan du se, hvornår du kan få folkepension. Du kan godt gå på pension tidligere, men så kommer ændringen til at påvirke, hvor meget du selv skal spare op – især, hvis du ønsker at opretholde din nuværende levestandard.
Hvis du ønsker at være uafhængig af den nye pensionsalder, og du gerne selv vil bestemme, hvornår du går på pension, så kan vi hjælpe dig. Tag fat i din pensionsrådgiver og få en god snak om mulighederne.

Læs mere om pension i Topdanmark

Læs mere om den forhøjede pensionsalder på Beskæftigelsesministeriet hjemmeside