Pension

Grøn omstilling er populært – også blandt Topdanmarks kunder


I februar 2020 introducerede Topdanmark Livsforsikring ”Formålspension”, en pensionsordning, hvor der bliver taget ekstra hensyn til klima, miljø og sociale forhold i investeringerne. I ordningen kan kunderne selv være med til at vælge, hvilke formål deres pensionsmidler skal investeres i.

Af de fire valgmuligheder, er ”grøn omstilling” den mest populære. Hele 40 % af de 4000 kunder, der i alt har investeret 1,4 mia. kr., har valgt ”grøn omstilling”, som er målrettet virksomheder inden for grønne energiløsninger som solceller og vindmøller. Herefter kommer ’teknologisk udvikling’ med 28 pct. af kunderne, hvor der investeres i bæredygtige teknologiselskaber.

Formålspension er til dem med ekstra høje krav til den verden, de er en del af. Investeringerne i ordningen lægger øget vægt på ansvarlig virksomhedsdrift til gavn for mennesker, miljø og klima. Med den høje efterspørgsel er det tydeligt, at kunderne gerne vil bruge deres indflydelse.

 


Gode afkast fortsat i fokus

Udover at give kunderne mulighed for selv at vælge formål med deres pensionsmidler, er det vigtigt for Topdanmark, at kunderne fortsat får et godt afkast. Heldigvis går disse to interesser hånd i hånd. I 2020 fik kunder i Formålspension op til 15,6 pct. i afkast, afhængig af investeringsvalg og hvor lang tid, de har til pension. Det er blandt de absolut bedste afkast i pensionsmarkedet.

 

Store forventninger til fremtiden

Siden lanceringen af Formålspension er kunderne strømmet til, og hos den administrerende direktør vækker den store interesse glæde.


Sådan får du Formålspension

Er du interesseret i at sætte din pensionsopsparing i Formålspension, er du velkommen til at ringe til os på 44 74 44 44, og høre mere om, hvordan du kan skifte. Har du din pensionsopsparing som en Markedsrente hos Topdanmark, er det gratis.

Du kan læse mere om ordningen og om, hvordan du skifter her

Formålspension

 

Fakta

Alle investeringsvalg i Formålspension, er underlagt udvidede ESG-krav (Environmental, Social & Governance). Alle Topdanmarks investeringer screenes for arbejdstager- og menneskerettigheder (inklusiv brug af børnearbejde og diskrimination), klima-og miljø, korruption, tjæresand, termisk kul, røgtobak og kontroversielle våben. De udvidede ESG-hensyn i Formålspension betyder, at der ikke investeres i selskaber, der foretager udvinding af fossile brændsler som kul, olie eller naturgas, udvinder råstoffer uden for de avancerede økonomier, producerer våben eller har aktiviteter i online betting.

Fordeling af kunder på formål i Formålspension

Grøn omstilling 40 %
Teknologisk udvikling 28 %
Globale investeringer 27 %
Danske investeringer 5 %

(pr. 31.1/2021)

Vælger man investeringsområdet ’Grøn omstilling’, bliver der investeret i virksomheder, hvor en væsentlig andel af virksomhedens aktivitet er rettet mod den grønne omstilling. I ’Teknologisk udvikling’ investerer man i en aktieportefølje domineret af teknologiselskaber. ’Danske investeringer’ prioriterer det nære i form af aktier i danske selskaber, og 'Globale investeringer’ er målrettet kunder, der ønsker en bredt sammensat opsparing uden specielt tematisk fokus.