Cybersikkerhed

Sådan sikrer du dine børn mod digitale krænkelser

Hvad er digitale krænkelser?

Digitale krænkelser betyder helt kort krænkelser, hvor en person føler sig krænket af andre personer på nettet. I gennemsnit har hvert tredje barn oplevet, at andre har delt et billede eller en video af dem, uden at de har givet samtykke, og flere og flere børn og unge henvender sig til Børnetelefonen, fordi de udsættes eller selv udsætter andre for digitale krænkelser. Voksne har derfor et særligt ansvar for at hjælpe børn og unge i deres færden online, og som forælder er det derfor vigtigt at følge med i den digitale virkelighed, de unge bevæger sig i i dag. 
Hvad gør du som forælder, hvis der ulovligt deles billeder af dit barn på nettet? 

Vi har samlet de fem vigtigste råd til, hvordan du tackler, hvis dit barn uden accept får delt krænkende billeder online.  


1. Lyt og tal med dit barn

Tal først og fremmest situationen igennem, og lad dit barn fortælle om hændelsen og konteksten, og alle de følelser, der er forbundet med det. Du kan også hjælpe dit barn med at kontakte Børnetelefonen på 116 111.

Tal med dit barn omkring deres brug af billeddeling, og de mulige konsekvenser af at dele billeder online. Fortæl dit barn, at det er ulovligt at dele billeder, hvis man ikke har fået lov til det, og at man derfor skal have lov, før man deler billeder af andre end sig selv.

 

2. Stop spredningen med det samme 

Du kan selv forsøge at stoppe spredningen ved at rette henvendelse til den enkelte medieplatform. Her skal du dog i første omgang tage screenshots af billederne på de forskellige medier som bevismateriale, før du henvender dig og beder de forskellige platforme om at få dem slettet. Oftest kan du finde kontaktinfo og anmeldeformular nederst på udbydernes hjemmesider. 

 

3. Anmeld sagen til politiet

Hvis medieplatformen eller ejeren ikke fjerner billederne øjeblikkeligt, eller du vurderer, at sagen har en særlig krænkende karakter, skal du anmelde sagen til politiet. Her er det vigtigt at reagere hurtigst muligt for at begrænse spredningen af billederne. Det kan også være nødvendigt at få tilknyttet professionel hjælp som fx en advokat.


4. Tal løbende med dit barn om, hvad der sker

Fortæl løbende dit barn om tiltagene, og tal med dit barn, om de følelser og tanker, der er forbundet med oplevelsen. Det er vigtigt, at dit barn ikke føler sig alene i forløbet, der kan være forbundet med stor psykisk belastning. Husk, at fortælle dit barn, at billeddeling uden accept aldrig er ofrets skyld. 

Som forælder skal du støtte dit barn, og hvis det er nødvendigt få professionel hjælp som fx en børnepsykolog.  


5. Kontakt fagpersoner og samarbejd med skolen 

Der vil ofte være fagpersoner på skolen, som kan hjælpe og støtte dit barn. Tag kontakt til lærere og fagpersoner, og hør, hvordan I sammen kan lave en køreplan for at hjælpe dit barn. Du kan også ringe til Forældretelefonen på 35 55 55 57, hvis du har brug for mere vejledning eller læse mere på Børns Vilkårs hjemmeside: bornsvilkar.dk under digitale krænkelser.
 

Få hjælp til digitale krænkelser

I Topdanmark har vi som det første forsikringsselskab udviklet en komplet cyberforsikring, der har til formål at beskytte dig som privatperson, hvis du eller dit barn bliver udsat for digitale krænkelser eller online kriminalitet. Cyberforsikringen er en pakkeløsning, der dækker hele vejen rundt og hjælper dig både før, under og efter en digital krænkelse eller et cyberangreb.

Forsikringen dækker blandt andet juridisk rådgivning ifm. forebyggelse af digitale krænkelser og - hvis skaden er sket – rådgivning, krisehjælp og retshjælp samt dialog og evt. forhandling med indehaver af hjemmeside/domæne, hvor ulovlig billeddeling er sket.

Du kan læse mere om cyberforsikringen her.