Cybersikkerhed

Avanceret internetteknologi

Flere landbrug forsikrer sig mod IT- og hackerangreb

Cyberangreb kan koste dyrt, også for landmanden. Derfor forsikrer flere og flere virksomheder i landbruget sig mod IT- og hackerangreb, viser nye tal fra Topdanmark.

Kan køerne ikke malkes, fordi malkecomputeren er nede, eller kan maskinstationen ikke holde sine kundeaftaler, fordi IT-systemet har fået virus, kan det koste dyrt for de pågældende landbrugsvirksomheder.

Øget risiko for IT- og hackerangreb får flere og flere mindre virksomheder, herunder landbrug, til at forsikre sig, viser nye tal fra Topdanmark. Samtidig viser tal fra Dansk Industri, at hver tredje virksomhed rammes af cyberangreb.

”Hvis et hackerangreb eller en virus rammer, kan den lamme fx fodersystem eller regnskabssystem. Vi oplever en markant interesse for cyberforsikringer hos mindre virksomheder, herunder jordbrugsvirksomheder,” siger Svend-Anker Worm, agronom i Topdanmark.

Salget af cyberforsikringer til landbrug og virksomheder er steget med 40 procent hos Topdanmark på et år. Inden for jordbruget er interessen størst hos gartnerier, maskinstationer og landbrug med direkte salg til forbrugere. Desuden er landbrug, der fx har dyr på flere ejendomme, og som bruger internettet til produktionsstyring, udsatte.

”Cyberangreb i form af fx virus rammer ikke kun store virksomheder. Den rammer også små virksomheder. Landbrug er sårbare, fordi de har ikke en IT-afdeling og derfor skal have fat i en ekstern og ofte dyr hjælp til at få rettet op på den skade, angrebene forårsager”, siger Svend-Anker Worm.

Topdanmarks cyberforsikring dækker udgifterne til at få bedriftens IT-systemer op at køre igen, og der kan også købes dækning for det driftstab, man har, hvis et IT- eller hackerangreb lammer virksomheden.

”Den store interesse for cyberforsikring skyldes naturligt, at problemerne har fået megen omtale i dagspressen, men Topdanmark har allerede hjulpet mange kunder med IT- og hackerskader, så det er absolut ikke en skræmmekampagne,” siger Svend-Anker Worm.

Fakta

  • Virus: En form for skadelig software, som inficerer computerens system, kopierer sig selv og spredes til andre computere
  • Malware: En fællesbetegnelse for skadelig software (fx computervirus)
  • Ransomware: En avanceret type af malware, der ved smitte gør, at en bruger ikke kan få adgang til sine filer, medmindre en løsesum betales
  • Phishing: Når hackere sender en e-mail eller SMS, som ser ud til at komme fra et legitimt firma, hvor brugeren narres til at trykke på et link og indtaste personlige oplysninger