Brand

Ledninger der er gået i stykker

Varmesøgning afslører brandfare i eltavler

Der er fejl i mange eltavler i landbruget og det er en stor brandrisiko.

Derfor gør Topdanmark Landbrug meget ud af at fortælle kunderne om termografering, der er en metode til at afsløre fejlene i tide inden skaden sker, som indgår i konceptet Sikkert Landbrug.

Overraskende mange alvorlige fejl

En opgørelse over termografering af 65 landbrugsejendomme forsikret i Topdanmark, viste sidste år, at der var 32 alvorlige fejl, som skulle udbedres straks eller inden for 24 timer.

På de samme 65 ejendomme afslørede termograferingen desuden 229 mindre alvorlige fejl, der skulle udbedres inden for 30 dage.

”Det er altså en meget høj procentdel af de termograferede eltavler, der har en eller flere fejl, som kan blive omkostningsfulde, hvis de ikke udbedres i tide,” siger agronom i Topdanmark Landbrug Svend-Anker Worm. Derfor er det også et af elementerne i Sikkert Landbrug.

Fejlene findes ved termografering, hvor man måler temperaturen i fx elektriske installationer, og derved kan fastslå, om der udvikles uhensigtsmæssigt meget varme i de enkelte led. Det er fejl, som kan føre til kortslutninger og brande.

Blikfang på landbrugsmesse

Topdanmark Landbrug satte sidste år fokus på netop termografering som et led i indsatsen for skadeforebyggelse. Da Topdanmark Landbrug i november 2014 deltog på Nordeuropas største landbrugsmesse, Agromek i Herning,kunne gæsterne på Topdanmarks stand derfor deltage i en lille konkurrence med spørgsmål om termografering.

Efter messen blev der udtrukket fire tilfældige vindere blandt de, som deltog. Præmien var en gratis termografering af deres eltavler.

En af vinderne var gårdejer Claus Nielsen fra Lintrup i Sønderjylland, som driver en svineproduktion baseret på 1.800 søer. Han har otte skabe med eltavler, som løbende er blevet installeret i hans bygninger i forbindelse med udbygning eller modernisering.

Termograførerne fandt en alvorlig fejl i en af de eltavler, der forsyner farestalden, dvs. stalden med søerne og nyfødte grise.

Claus Nielsen har ikke tidligere fået foretaget termografering af sine eltavler, men han kan godt se at det er fornuftigt. Det kom dog bag på ham, at der var en fejl i netop denne tavle.

”Ved termografering kan man komme en eventuel ulykke i forkøbet – det her havde vi fx ikke opdaget, uden termograferingen,” siger Claus Nielsen og fortsætter:

”De eltavler jeg har, er ikke installeret på samme tid, og det undrer mig, at de finder en fejl i en af de nyere tavler fra 2012.”

Termografering betaler sig

En fejl i en eltavle kan udvikle sig til at blive en dyr affære, hvis den ikke opdages i tide.

”Et produktionsnedbrud kan koste mange penge. Både fodring og udluftning foregår elektronisk i fx en grisestald, og hvis der er en fejl på eltavlen, stopper hele systemet. I værste fald, kan der opstå en brand i el-skabet, som spreder sig til bygningen,” siger Svend-Anker Worm, og fortsætter:

”Claus Nielsens eltavler er i overraskende pæn stand. Mange gange ser vi, at el-skabet er fyldt med støv eller spindelvæv, som kan antændes, hvis der opstår den mindste gnist.”

Ny betyder ikke fejlfri

Men selvom et el-skab kun er et par år gammelt, er der ingen garanti for, at der ikke opstår en fejl i tavlen. Torben Nørregård, termografør hos Topdanmarks samarbejdspartner Kemp & Lauritzen, mener, at det er en god idé at få tjekket sine eltavler regelmæssigt.

”Selvom man har en dygtig elektriker, som man stoler på, kan man ikke udelukke, at der sker en fejl. Måske er det lærlingen, der har lavet elinstallationerne, eller måske var det det sidste, der blev lavet før kaffepausen. Vi kan jo alle begå fejl,” siger Torben Nørregaard.