Brand

Branddøre og brandlemme: Undgå smelteled

I tilfælde af brand kan en korrekt brandmæssig opdeling være afgørende for virksomhedens fortsatte eksistens.

Opdelingen kan afgøre, om branden udvikler sig til en katastrofe eller blot et overskueligt problem.

Formålet med at opdele bygningerne brandmæssigt er at undgå spredning af ild og røg. Branddøre, brandporte og brandlemme begrænser skadernes omfang og sikrer flugtvejene.

Inddeling i brandsektioner følger oftest virksomhedens forskellige funktioner. Det kunne være produktionsafsnit, kontor, teknikrum, tavlerum og lignende, der fx inddeles i brandsektioner ved hjælp af murstensvægge isat en brandport og/eller branddør. En brandsektion skal yde mindst 60 minutters brandmodstand.

De daglige rutiner gør en stor forskel 

Normalt skal branddøre og -porte være lukkede, når man ikke lige er på vej igennem. Hvis der er behov for, at en dør eller port står åben i det daglige, skal der være en selvlukkemekanisme. Det er vores erfaring med storskader, at åbne eller svigtende branddøre og brandporte ofte er årsag til, at brande vokser sig alt for store.

Det kan være pga. manglende vedligeholdelse af selvlukkemekanismen, eller selvlukkemekanismer, der er upålidelige eller justeret forkert, så de ikke udløses i rette tid. Ofte har jeg også set en branddør blokeret med en kile, snor og lignende, hvilket gør den fuldkommen nytteløs.

Den ene type selvlukkemekanisme er meget bedre end den anden.

Der er to udbredte typer selvlukkemekanismer: smelteled og ABDL-anlæg (Automatisk Brand-Dørs-Lukning).

Et smelteled er placeret øverst i dør- eller portåbningens hjørne, så det kan reagere på varme fra begge sider. Ved varmepåvirkning – fx ved 70 graders varme – bliver der lukket.

Et ABDL-anlæg styres af en røgdetektor placeret i loftet og lukker altså automatisk i tilfælde af røgudvikling. Det betyder, at ABDL-anlæg aktiveres tidligt i et brandforløb.

I Topdanmark, kan vi se en klar sammenhæng mellem brandes størrelse og den valgte type selvlukkemekanisme. Skaderne har været langt større i forbindelse med brugen af smelteled end med ABDL-anlæg. Derfor anbefaler vi at beskytte virksomheden ved at installere ABDL-anlæg på brandporte og branddøre, der står åbent i forbindelse med den daglige drift.

Følg disse råd og nedsæt risikoen

Her er seks råd til, hvordan du kan nedsætte risikoen i forbindelse med brandporte og branddøre. Vær opmærksom på, at der kan være skærpede krav for din virksomhed.

  • Sørg for, at dine brandporte og branddøre er monteret korrekt og opfylder kravene til brandbeskyttelse
  • Vedligehold løbende branddøre, brandporte og brandlemme, og kontrollér, at de er funktionsdygtige – og afhjælp straks eventuelle fejl
  • Udskift smelteled med ABDL-anlæg (Automatisk Brand-Dørs-Lukning)
  • Afprøv jævnligt ABDL-anlæg ved at aktivere testknap
  • Luk brandporte og branddøre ved arbejdstidens ophør, og opsæt skilte med teksten ”Branddør – lukkes ved arbejdstids ophør og ved brand” – det gælder også brandporte og branddøre udstyret med ABDL
  • Sørg for, at selvlukkemekanismer ikke er sat ud af drift – fx med en kile, snor eller lignende