Så hurtigt får du svar

Vi stræber altid efter at give den bedste service

Det betyder blandt andet, at du kan forvente, at vi svarer dig hurtigt.

  • Vi behandler din sag hurtigt, professionelt og korrekt
  • Vi tager telefonen med det samme
  • Vi svarer på din e-mail inden for højst 3 arbejdsdage

Vi behandler din sag hurtigt, professionelt og korrekt

Det er vigtigt for os, at du oplever en hurtig, professionel og korrekt behandling, når du får en skade, eller når din families forsikringer skal gennemgås og ændres. Alt efter af hvilken hjælp, du har brug for, er vores mål at kunne give dig den på mellem 1 og 14 dage.

Vi kontrollerer, om vi har behandlet sagen korrekt, om vi har registreret de forskellige oplysninger rigtigt, osv. Derudover holder vi skarpt øje med, om der er nogen kundehenvendelser, der har ligget længere end den tid, der svarer til vores mål for sagsbehandlingstid.

Vi tager telefonen med det samme

Når du ringer, er det vigtigt og ofte akut. Måske er du blevet udsat for indbrud, måske er din kælder oversvømmet, måske er der sket noget helt tredje. Som regel er det både væsentligt og akut. Derfor gør vi, hvad vi kan, for at du hurtigt kommer til at tale med en medarbejder, der kan hjælpe.

Vores mål er at besvare mindst 90 % af opkaldene, før der er gået 90 sek. Hvis målingerne viser, at der er kø og for megen ventetid, så ændrer vi vores bemanding.

Vi svarer hurtigt på din e-mail

Vi forsøger at besvare din e-mail, inden der er gået 1 arbejdsdag. Indimellem kan der alligevel gå op til 3 arbejdsdage, hvis vi fx har brug for oplysninger fra anden side, hvis vi skal sende vores svar med almindelig post, eller fordi vi har særligt travlt. Vi har mest travlt først på ugen, men vi arbejder hele tiden på at minimere svartiden.