Finanstilsynets seneste redegørelse

Topdanmark har modtaget fire mindre påbud, som er efterlevet

Finanstilsynet var i december 2016 på ordinær inspektion i Topdanmark Forsikring A/S, og Topdanmark har den 30. oktober 2018 modtaget Finanstilsynets redegørelse om inspektionen.

Redegørelsen har fire mindre påbud, som Topdanmark allerede har indrettet sig efter.

 

Påbuddene er som følger

  1. Finanstilsynet har påpeget, at en outsourcing af backup-data til en ekstern leverandør skal udpeges som en kritisk aktivitet og skal følge governanceregler for sådanne. Topdanmark efterlever nu dette påbud, ved at bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S har risikovurderet og godkendt outsourcing af backup-data efter de gældende governanceregler.
  2. Finanstilsynets andet og tredje påbud handler om erstatningshensættelser til løbende ydelser/erstatninger ved arbejdsskade. Her har Finanstilsynet pålagt Topdanmark at indregne hidtidige og fremtidige levetidsforbedringer, i erstatningshensættelserne, fordi danskerne lever længere. Levetidsforbedringerne er nu indregnet i erstatningshensættelserne til løbende ydelser for arbejdsskade og har ikke indvirkning på Topdanmarks samlede hensættelser.
  3. Det sidste påbud er en formalitet. Finanstilsynet påpeger, at begrundelsen for bestyrelsens skøn for overdækning af de registrerede aktiver ikke er indskrevet i selskabets retningslinjer for registrerede aktiver. Dette påbud er også efterlevet.