Maskinmestrenes Forenings lønsikring

I samarbejde med Topdanmark

 • Sikrer helt op til 90 % af din nuværende løn
 • Adgang til outplacement-forløb
 • Få udbetalt op til 40.000 kr./md. før skat - alt efter størrelsen af din nuværende løn

Sådan hjælper Maskinmestrenes Forenings lønsikring

Uanset om du er lønmodtager eller selvstændig, kan du som maskinmester blive ramt af ledighed. Med Maskinmestrenes Forenings lønsikring kan du sikre, at din økonomi ikke falder sammen, hvis du en dag bliver ramt.

Du kan bevare helt op til 90 % af din løn. Har du fx en bruttoløn på 36.000 kr., kan du få op til 10.725 kr. i lønsikring ud over dagpengesatsen på 19.351 kr.

Eksempel

Se herunder, hvad andre med forskellige jobs og i forskellige livssituationer kan få i lønsikring, og hvad det betyder for deres månedlige økonomi. Alle beløb er før skat.


 

       

 Indkomst ved ledighed
  Lønsikring 28.673kr.
  Dagpenge 19.351 kr.
  Samlet indkomst før skat = 48.024 kr.

 Pris pr. måned 
  550 kr. (inkl. skadesforsikringsafgift)

 Indkomst ved ledighed
  Lønsikring 12.113 kr.
  Dagpenge 19.351 kr.
  Samlet indkomst før skat = 31.464 kr. 

 Pris pr. måned 
  232 (inkl. skadesforsikringsafgift) 

Se, hvad vores kunder siger

Spørgsmål og svar

 • Du skal være medlem af Maskinmestrenes Forening i Danmark og en anerkendt a-kasse - fx IAK
 • Du skal være mellem 18 og 58 år - det vil sige, at du ikke må være fyldt 59 år den dag, forsikringen træder i kraft
 • Du skal arbejde mindst 16 timer om ugen som lønmodtager eller 30 timer som selvstændig
 • Du må ikke have modtaget ydelser fra en lignende privat ledighedsforsikring inden for de seneste to år
 • Du må ikke have kendskab til, at du bliver ledig

Du kan godt købe lønsikringen, selvom du er ansat i en tidsbegrænset stilling eller er selvstændig. Dog vil der være begrænsninger i din dækning. Kontakt Topdanmark på 44 74 35 50 og få mere at vide.

Hvis du allerede har en lønsikring i et andet selskab, skal du selv opsige den. Du kan dog sagtens overføre din anciennitet, så du ikke begynder forfra på en ny karensperiode. 

Du skal dog opfylde disse betingelser:

 • Du må ikke have viden om eller kendskab til eventuelt kommende ledighed
 • Du må ikke have modtaget udbetaling fra din lønsikring inden for de seneste to år
 • Du må ikke være fyldt 59 år den dag, forsikringen træder i kraft 

Vores lønsikring gælder kun, hvis du bliver ufrivilligt ledig. Du kan ikke få udbetalt penge fra lønsikringen, hvis du selv siger op, eller hvis du bliver bortvist på grund af fx svig eller bedrageri.

Maskinmestrenes Forenings lønsikring dækker tidligst 6 måneder efter, at du har købt den, medmindre du har overført anciennitet fra et andet selskab. Du må ikke blive ledig eller få kendskab til ledighed inden for de 6 måneder – så dækker forsikringen ikke. Samtidig skal du have været i arbejde de seneste 12 måneder.

Du har en selvrisikoperiode på en måned, og lønsikringen udbetales bagud. Der går derfor to måneder fra din første ledighedsdag, til du får den første udbetaling fra lønsikringen.

Når du køber vores lønsikring vælger du, om udbetalingsperioden skal være 6 eller 12 måneder. Udbetalingen kan højst være 12 måneder pr. ledighedsperiode – dog højst 36 måneder i alt. Du kan højst få udbetalinger, til du fylder 64 år.

Du får fradrag for den pris, som du betaler for forsikringen. Topdanmark sørger for at indberette til SKAT, så du behøver ikke selv at gøre noget.

Du skal betale almindelig indkomstskat af udbetalingerne, men ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Når du har købt forsikringen, bliver du automatisk tilmeldt e-Boks. 

Når du køber forsikringen, bliver du automatisk tilmeldt til Betalingsservice.

Hvis du melder dig ud af Maskinmestrenes Forening, får du automatisk vores almindelige lønsikring. Bemærk, at priser og vilkår ikke er ens.

Få mere at vide om lønsikring

I Topdanmark bliver kundeservice vægtet meget højt. Din klage bliver taget alvorligt, og du kan forvente at få hurtigt svar.

Sådan klager du

Vilkår

Alle detaljer står i vilkårene

Siden her handler om den nyeste udgave af forsikringen. Det er ikke en fuldstændig beskrivelse. Hvis du vil vide i detaljer, hvad og hvordan forsikringen dækker, kan du downloade de nyeste vilkår herunder. Har du allerede forsikringen? Log ind i Mit Topdanmark og se de vilkår, der gælder for dig.