Hvad er ændret i din nye forsikring?

Din nye fritidshusforsikring giver dig fortsat den fulde og nødvendige forsikring af dit fritidshus ved brand, kortslutning, indbrud, storm, vandskade, skjulte rørskader mv. Og så kan du glæde dig over, at din nye forsikring allerede har fået Forbrugerrådet Tænks anbefaling som en fritidshusforsikring, der dækker godt til en fornuftig pris (Tænk Penge, test af fritidshusforsikring, marts 2020).

Med den nye fritidshusforsikring har du mulighed for at tilkøbe en række nye tilvalgsdækninger, så du er dækket bredere end før, og så forsikringen passer bedre til det fritidshus, du har. Læs mere om tilvalgsdækningerne på Topdanmark.dk/fritidshus.
 

Her er forsikringen forbedret

Fremover har du ingen selvrisiko på glas- og sanitetsskader – uanset om skaden sker i beboelseshuset, udhus eller anneks. Det kan fx være, hvis din glaskeramiske kogeplade, din håndvask eller en vinduesrude bliver ubrugelige pga. ridser, afskalning eller direkte brud.

Fra uge 12 til uge 42 er du fremover dækket for tyveri af havemøbler, krukker, havegrill, fritstående terrassevarmere og robotplæneklippere, selv om de står udenfor og uanset om ejendommen er beboet eller ej.

Du er nu også dækket, hvis du udlejer dit fritidshus via digitale platforme som fx Airbnb, og dine lejere kommer til at beskadige bygningen eller bygningsdele ved et uheld eller ved, at de begår hærværk. Hvis du har valgt dækning af indbo i fritidshuset, gælder det også, hvis lejere beskadiger dit fritidsindbo.

Her får du nye muligheder

Med din nye fritidshusforsikring får du desuden mulighed for at gøre din forsikring endnu bedre:

Hvis vi dækker en vand- eller rørskade i dit hus, og udbedringen betyder, at der bliver kosmetiske forskelle mellem gamle og nye materialer , dækker vi halvdelen af udgifterne til også at få udskiftet de ubeskadigede dele. Det gælder fliser, klinker, sanitet, glas og gennemgående trægulve.

Med den nye fritidshusforsikring kan du tilvælge en dækning for råd på træværk på og i både beboelsesbygninger, garager og carporte. Du har ingen selvrisiko, men betaler i stedet selv 1/3 af udgifterne til at udbedre rådskaden.

Du har også mulighed for at forsikre dig mod en række vandskader med dækningen udvidet vand. Så er du dækket, hvis der trænger nedbør eller fygesne ind udefra, og hvis der siver vand ud fra synlige installationer. Du er også dækket, hvis grund- eller kloakvand stiger op og skader huset.

Her har forsikringen ikke de samme fordele som før

Du er ikke længere dækket, hvis der i forbindelse med en storm opstår skader på ting uden for dit fritidshus – det kunne fx være en trampolin, en grill, et havebord. Kun skader, der opstår som følge af stormskader på selve huset, er dækket. 

Ridser, skrammer, tilsmudsning mv., som dine lejere er skyld i, er ikke dækket, og det er skader på svømmebassiner og skader, som skyldes hund eller andre dyr heller ikke.

Hvis du kun har forsikret dit fritidshus mod brand, vil erstatningen fremover blive fastsat til dagsværdi – og ikke som hidtil til nyværdi. Forskellen er, at vi trækker værdiforringelser på grund af alder, slid, nedsat anvendelighed og andre individuelle omstændigheder fra. Erstatningen kan ikke være større end bygningens handelsværdi, umiddelbart før brandskaden.

Obs: Denne ændring gælder IKKE, hvis du har en almindelig fritidshusforsikring, der også dækker skader på huset pga. fx storm, vand, indbrud eller rørskader. Erstatning til dagsværdi er særligt for dem, der udelukkende har forsikret deres fritidshus mod brand.

Er du i tvivl om, hvilke dækninger, du har på din fritidshusforsikring, kan du altid tjekke det i Mit Topdanmark.

Tjek fritidshusforsikring