Olieforureningsforsikring

 • Lovpligtig, hvis du har en olietank under 6.000 liter
 • Dækker, hvis din olietank forurener jorden

Sådan dækker olieforureningsforsikringen

Du er automatisk dækket af olieselskabernes olieforureningsforsikring, når du køber fyringsolie hos en række danske selskaber. Din olietank skal være lovlig, under 6.000 liter, i ordentlig stand og du skal bruge olien til opvarmning af din private bolig.

Olieforureningsforsikringen omfatter din olietank og det anlæg, den er forbundet med. Forsikringen dækker de udgifter, som du ifølge jordforureningslovens § 48 og § 49 er forpligtet til at betale, hvis dit tankanlæg forurener jorden med fyringsolie.

Hvad dækker olieforureningsforsikringen?Spørgsmål og svar om olieforureningsforsikringen

I løbet af sommeren 2018 er der konstateret et øget antal revner og skader på plasttanke. Dette skyldes sandsynligvis den øgede lys- og varmepåvirk­ning, forårsaget af den varme sommer og høje temperatur. Derfor er det en god idé løbende at holde øje med din tank og tjekke den for revner og skader — især hvis din tank:

 • Står udendørs og ikke er overdækket
 • Er udsat for direkte sollys og varme

 

Som privat ejer eller bruger af en olietank, er det dit ansvar at sikre, at den er lovlig. I 2005 blev der indført sløjfningsterminer for alle tanke – dvs. datoer for, hvornår de forskellige typer af tanke bliver ulovlige.

Ulovlige tanke har en stor risiko for olieudslip. Er du det mindste i tvivl, om din tank er ulovlig, skal du derfor kontrollere det – sker der et olieudslip fra en ulovlig tank, skal du selv betale de store omkostninger til oprensning.

Tjek olietankens type, størrelse og alder

Den mest pålidelige måde til at identificere din olietanks type, størrelse og alder er ved at aflæse det oprindelige skilt, som skal sidde ved påfyldningsstudsen eller på selve olietanken. Du kan også se det på tankattesten – har du ikke en kopi af denne, kan du få den hos din kommune.

Alle nedgravede kugletanke fra AJVA har været ulovlige siden 2001 – viser dine undersøgelser, at du har denne type olietank, har du derfor ansvaret for, at den bliver sløjfet. Skader forvoldt af disse tanke vil som udgangspunkt ikke være dækket af forsikringen. For alle andre tanktyper, skal du identificere tankens alder for at kunne afgøre, hvornår den senest skal være sløjfet.

Du er kun dækket af olieforureningsforsikringen, hvis din olietank er privat, på under 6.000 liter, i ordentlig stand og lovlig. Din olietank er som udgangspunkt lovlig, hvis den overholder olietankbekendtgørelsens krav – du skal fx være opmærksom på at:

 • Olieinstallationen ikke må være i en stand, hvor der er en åbenlys risiko for, at jord, grundvand eller overfladevand kan blive forurenet
 • Alle tankinstallationer skal være forsynet med et enstrenget rørsystem
 • Alle overjordiske tanke skal have en overfyldningsalarm
 • Hvis du skifter eller flytter din tank, skal du sikre dig, at rørene er lovlige
 • Alle nedgravede og overjordiske tanke har en begrænset levetid og en fastsat sløjfningstermin
 • Overjordiske tanke, der har været i brug, må kun flyttes, hvis de opfylder en række betingelser – nedgravede tanke, der har været i brug, må ikke flyttes

Læs mere om kravene på Miljøstyrelsens hjemmeside

Det er en forudsætning for at opnå dækning fra olieforureningsforsikringen, at olien i din tank bliver leveret af et olieselskab, der har etableret forsikringen sammen med Topdanmark:

 • Circle K Danmark A/S
 • DCC energi A/S
 • Go’on
 • Hirtshals Fiskernes Handelsselskab Amba
 • OK a.m.b.a.
 • Q8 Danmark A/S
 • YX Danmark A/S

Du må også gerne købe olie fra et andet olieselskab, hvis de sælger olie fra et af disse selskaber.

Er skaden sket, eller har du mistanke om olieudslip? Kontakt vores skadeafdeling med det samme på 44 74 31 94, eller skriv til os på  bygningstorskade@topdanmark.dk

Har du konstateret et olieudslip, skal du desuden:

 • Standse olieudsivningen så hurtigt som muligt – få hjælp af din olieleveran-dør eller din kommune
 • Begrænse oliespildet i jorden – kontakt straks din kommune og os, så vi kan hjælpe dig med at begrænse forureningen

Hvis uheldet er ude, kan du i Olietankbekendtgørelsen se, præcis hvilke regler der gælder for dig:

Se Olietankbekendtgørelsen på retsinformation.dk

Vilkår

Alle detaljer står i vilkårene

Siden her handler om den nyeste udgave af forsikringen. Det er ikke en fuldstændig beskrivelse. Hvis du vil vide i detaljer, hvad og hvordan forsikringen dækker, kan du downloade de nyeste vilkår herunder. Har du allerede forsikringen? Log ind i Mit Topdanmark og se de vilkår, der gælder for dig.

Andre har også valgt