Olieforureningsforsikring

  • Lovpligtig, hvis du har en olietank under 6.000 liter
  • Dækker, hvis din olietank forurener jorden

Sådan dækker olieforureningsforsikringen

Du er automatisk dækket af olieselskabernes olieforureningsforsikring, når du køber fyringsolie hos en række danske selskaber. Din olietank skal være lovlig, under 6.000 liter, i ordentlig stand og du skal bruge olien til opvarmning af din private bolig.

Olieforureningsforsikringen omfatter din olietank og det anlæg, den er forbundet med. Forsikringen dækker de udgifter, som du ifølge jordforureningslovens § 48 og § 49 er forpligtet til at betale, hvis dit tankanlæg forurener jorden med fyringsolie.

Hvad dækker olieforureningsforsikringen?

Dækker
  • Udgifter til undersøgelse og oprensning, hvis der sker et olieudslip fra din olietank eller de tilhørende rørsystemer

Dækker ikke
  • Udslip fra ulovlige olietanke eller rørsystemer


Spørgsmål og svar om olieforureningsforsikringen

Vilkår

Alle detaljer står i vilkårene

Siden her handler om den nyeste udgave af forsikringen. Det er ikke en fuldstændig beskrivelse. Hvis du vil vide i detaljer, hvad og hvordan forsikringen dækker, kan du downloade de nyeste vilkår herunder. Har du allerede forsikringen? Log ind i Mit Topdanmark og se de vilkår, der gælder for dig.

Andre har også valgt