Hvordan erstatter rejseforsikringen ødelagte feriedøgn?

Rejseforsikringen dækker, hvis dine feriedøgn bliver ødelagt, fordi:

  1. Du bliver akut syg eller kommer til skade, og derfor bliver indlagt på hospitalet
  2. Du bliver akut syg eller kommer til skade, og derfor er tvunget til at opholde dig i din feriebolig. Det er en betingelse, at det understøttes af en læges diagnose.

Du skal kunne dokumentere, at din ferie er blevet ødelagt – fx med en kopi af journalen fra lægen, hospitalet el.lign. Ved egen sygdom skal din diagnose og varigheden af din behandling fremgå.
 

Sådan beregner vi erstatningen

Vi dividerer den samlede udgift for rejsen med antal deltagere på rejsen. Resultatet dividerer vi med antal feriedøgn (inkl. ud- og hjemrejsedage). Herefter ganger vi med antal personer, der er berettiget til dækning af ødelagte feriedøgn.

 

Fandt du ikke svaret?

Du er altid velkommen til at kontakte os.