Hvem er dækket af min rejseforsikring?

 

Rejseforsikring for én person (Årsrejse Enkeltperson) dækker

  • Dig
  • Delebørn med adresse et andet sted, når de rejser med dig

Rejseforsikring for flere personer (Årsrejse Husstand) dækker

  • Dig selv og dine familiemedlemmer herunder plejebørn og hjemmeboende børns samlever/ægtefælle, som er tilmeldt folkeregistret på din helårsadresse.
  • Hjemmeboende børn - også når de rejser uden dig
  • Delebørn med adresse et andet sted, når de rejser med dig eller et andet medlem af husstanden, fx en søskende
  • Udeboende børn indtil de fylder 21 år (forudsat, at de ikke er gift eller bor sammen med en kæreste eller selv har hjemmeboende børn)
  • Bofællesskaber bestående af højst to personer

Særligt om delebørn

Bemærk, at delebørn kun er dækket frem til de fylder 21 år - forudsat at de ikke er gift eller bor sammen med en kæreste eller selv har hjemmeboende børn.

Fandt du ikke svaret?

Du er altid velkommen til at kontakte os.