Hvem er dækket af min rejseforsikring?

 

Rejseforsikring for én person (Årsrejse Enkeltperson) dækker

  • Dig
  • Delebørn med adresse et andet sted, når de rejser med dig

Rejseforsikring for flere personer (Årsrejse Husstand) dækker

  • Dig selv og dine familiemedlemmer herunder plejebørn og hjemmeboende børns samlever/ægtefælle, som er tilmeldt folkeregistret på din helårsadresse.
  • Hjemmeboende børn - også når de rejser uden dig
  • Delebørn med adresse et andet sted, når de rejser med dig eller et andet medlem af husstanden, fx en søskende
  • Udeboende børn indtil de fylder 21 år (forudsat, at de ikke er gift eller bor sammen med en kæreste eller selv har hjemmeboende børn)
  • Bofællesskaber bestående af højst to personer

Særligt om delebørn

Bemærk, at delebørn kun er dækket frem til de fylder 21 år - forudsat at de ikke er gift eller bor sammen med en kæreste eller selv har hjemmeboende børn.

Fandt du ikke svaret?

Du er altid velkommen til at kontakte os. 

Kontakt os