Mit Topdanmark-prisen er lavere: Hvorfor?

Prisen i Mit Topdanmark er lavere, fordi den er uden visse gebyrer, afgifter, bidrag og evt. indeksregulering. Opkrævningen viser din samlede pris.

Naturskadeafgift

Alle med indbo- og husforsikringer betaler 40 kr. om året i naturskadeafgift (stormafgift) til det offentlige Naturskaderåd. Det går til statens dækning af skader i forbindelse med oversvømmelse m.m. – se mere om Naturskaderådet. Denne afgift opkræver vi på én gang, også hvis du har valgt at fordele din betaling over flere betalinger i årets løb. Vi opkræver naturskadeafgiften, første gang du betaler forsikringen i løbet af et kalenderår.

Opkrævningsgebyr 

Vi tager desuden et opkrævningsgebyr. 

  • Opkrævningsgebyr ved brug af MobilePay-aftale: 2 kr. pr. betaling
  • Opkrævningsgebyr ved brug af Betalingsservice: 3 kr. pr. betaling* ved månedlig betaling og 9 kr. pr. betaling ved kvartårlig, halvårlig og årlig betaling
  • Opkrævningsgebyr ved opkrævning pr. brev/i e-Boks: 50 kr. pr. betaling

Grunden til, at opkrævning pr. brev/i e-Boks er meget højere, er, at administrationsomkostningerne er meget større, når betalingerne skal opkræves separat pr. gang.

* Gælder kun for privatforsikringer, landbrugsforsikringer og køretøjsforsikringer. For alle andre forsikringer er gebyret 9 kr. pr. betaling via Betalingsservice uanset din betalingsfrekvens.

Bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

Du betaler desuden et årligt bidrag på 40 kr. for hver af de følgende forsikringer: hus-, indbo-, bil- og motorcykelforsikring. Bidraget går til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, som sikrer forbrugere, hvis deres forsikringsselskab går konkurs. Vi opkræver bidraget, første gang du betaler i løbet af et kalenderår.

Indeksregulering

Vi indeksregulerer prisen på dine forsikringer, når du første gang i et kalenderår skal betale for forsikringerne. Du kan først se den indeksregulerede pris i Mit Topdanmark , samme dag som du skal betale for forsikringen. 

Vi indeksregulerer i takt med Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor. I 2024 indeksregulerer vi vores priser med 3,6  %.

Fandt du ikke svaret?

Du er altid velkommen til at kontakte os.