Hvorfor stiger prisen på arbejdsskadeforsikring?

Topdanmark indekserer lige som alle de øvrige forsikringsselskaber arbejdsskadeforsikringerne med det såkaldte sociale indeks – da det sociale indeks afspejler den risiko, der dækkes af arbejdsskadeforsikringen.

Det sociale indeks består af 3 elementer eller faktorer:

  1. Udviklingen i lønindekset for den private sektor (udgivet af Danmarks Statistik) 
  2. Udviklingen i gennemsnitsstørrelsen af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings (AES) tilkendte erhvervsevnetabs erstatninger 
  3. Udviklingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings tilkendelsespraksis (herunder antallet)

I år (2022) indekset beregnet til ca. 23 % - men vi har valgt ikke at lade det slå helt igennem i år.
Topdanmark indekserer derfor arbejdsskadeforsikringerne med 13,4 %

Grunden til at vi når frem til dette tal er:

  • Udviklingen i lønindekset for den private sektor (udgivet af Danmarks Statistik) Lønningerne stiger, og dermed stiger erstatningerne også. 
  • Der sker i disse år en stigning i gennemsnitsstørrelsen af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings (AES) tilkendte erhvervsevnetabs erstatninger.
  • Antallet af tilkendte erstatninger er steget markant i forhold til de foregående år.
Fandt du ikke svaret?

Du er altid velkommen til at kontakte os.