Topdanmarks profil

Afgrøder der står og svejer i vinden. Landmanden har forsikret sine afgrøder og planter.

Erstatnings­priserne for 2024

Erstatningspriserne udregnes hvert år og er den værdi, som de forsikrede kan forvente at få i erstatning for deres tabte udbytte i høsten. Det betyder, at alle dem, der har en afgrødeforsikring og ender med at tabe udbytte i høsten 2024, nu kan se, hvilken pris deres afgrøder vil blive erstattet til.

Sådan udregnes erstatningspriserne

Erstatningspriserne udregnes ved at tage gennemsnittet af de seneste fem års afregningspriser – dog er den højeste og laveste afregningspris for hver afgrøde fratrukket. Det betyder, at erstatningspriserne er udregnet efter gennemsnittet af de tre mest almindelige niveauer for afregningspriserne. Erstatningspriserne offentliggøres hvert år, inden høsten begynder – senest 1. marts. 

Erstatningspriserne for 2024

Erstatningspriserne til afgrødeforsikringen for høståret 2024 kan du se herunder, hvor den enkelte erstatning for hver type afgrøde fremgår.

Hvede 157 kr. pr. hkg Sukkerroer 22 kr. pr.hkg
Rug 141 kr. pr. hkg Alm. rajgræs 964 kr. pr. hkg
Byg

155 kr. pr hkg

Rød svingel 1054 kr. pr. hkg
Havre

154 kr. pr. hkg

Engrapgræs 1762 kr. pr. hkg
Triticale

144 kr. pr. hkg

Strand svingel 1017 kr. pr. hkg
Raps

346 kr. pr. hkg

Hundegræs 1475 kr. pr. hkg
Spisekartofler 200 kr. pr. hkg Hvidkløver 3003 kr. pr. hkg
Stivelseskartofler

71 kr. pr. hkg

Spinatfrø 1833 kr. pr. hkg
Læggekartofler

209 kr. pr. hkg

Hestebønner 187 kr. pr. hkg
Majs/helsæd 105 kr. pr. 100 FE    

 


Vil du vide mere om afgrødeforsikringen?

Læs meget mere om vores afgrødeforsikring herunder:

Afgrødeforsikring