Vejr

Skybrud - tagrende hvor regnen styrter ned.

Usædvanlig meget regn i 2019 betød markant stigning i regnskader

Regn, regn og atter regn. Det var som om, at regnvejrsdagene ingen ende ville tage i 2019. Og faktisk var 2019 da også blandt de allervådeste nogensinde i Danmark. Konsekvenserne af de fugtige og våde dage var til at mærke for mange husejere, der fik vandskader og slemme fugtskader i vægge, lofter og gulve. For nogle husejere betød det lange perioder med genhusning. En virkelighed, der i mange tilfælde kan undgås ved fornuftig forebyggelse.

2019 har budt på flere regnskader end 2016, 2017 og 2018. Det er jo tydeligt, når man har bevæget sig udenfor i 2019, at det har regnet en del, men vi har altså også mærket det i form af, at væsentligt flere kunder end normalt har fået hjælp fra Topdanmark på grund af tage, der har givet op over for den kraftige regn eller regnvand, der er kommet ind gennem gulve eller kældre,” siger Rasmus Ruby-Johansen, der er skadesdirektør i Topdanmark.


Tallene taler for sig selv

Sammen med 1999 ligger 2019 i toppen for nedbørsrige år, som DMI nogensinde har målt. Og det blev da også til hele 905 mm nedbør, der faldt over de danske landarealer – og husejere. Ikke mindst for Topdanmarks kunder. Her viser helt nye skadestal for 2019, at der i 2019 har været 50 pct. flere skader på baggrund af regn eller skybrud end i perioden 2016-2018. De seneste tal bekræfter hermed tendensen om mere og kraftigere regn, der kan have omfattende skader på huse.

”Skybrud plejer at ramme os om sommeren, men i år har vi også set skybrud i oktober måned. På den måde er sæsonen blevet forlænget, og det har givet flere skader på danskernes huse," siger Rasmus Ruby-Johansen.

 

Vælg den rigtige forsikring

Det er både antallet af skader forårsaget af skybrud og kraftig regn, der er steget i perioden. Derfor er det afgørende, at du er på forkant med den rette forsikring, der tager hånd om vejrets kræfter.

Gør dit hus vandtæt

Der er mange forbehold og forberedelser, man kan gøre sig som husejer for at holde vandet ude, påpeger Rasmus Ruby-Johansen. Det gælder fx ved sammenføjninger i tag og åbninger som fx vinduer, døre, ventilation mm. Hertil er det vigtigt at sikre sig, at afløb og tagrender ikke er tilstoppede, så vandet kan ledes væk.

På baggrund af klimaforandringer er det ifølge DMI forventeligt, at der fortsat vil være en øget risiko for kraftig regn og skybrud i fremtiden.

Gode råd

  • Brug forseglingstape på udsatte døre og vinduer, så vandet ikke kan trænge ind
  • Sæt dine ting i kælderen op, og fjern gulvtæpper, så de ikke bliver skadet
  • Luk ventilationshuller i ydervæggene
  • Tjek afløb og tagrender for blade og andet, så der frit kan løbe vand gennem
  • Sørg for at være hjemme, eller få nogen til at holde ekstra øje med dit hus, mens skybruddet står på
  • Reparér revner og utætheder i fundament og kælderydervægge, så vandet ikke kan trænge ind i huset
  • Undgå at have for mange flisebelagte arealer, så vandet i stedet for kan trænge ned i jorden
  • Hav regnvandstønder klar til at opsamle regnvand fra tag og terrasse