Ulykker

Danskerne fik færre skader nytårsaften

Langt de fleste skader nytårsaften var sprængte postkasser, mens der var få personskader. Det viser en opgørelse fra Topdanmark, der melder om et fredeligt årsskifte sammenlignet med årene før. ”Vi har set et stort fald i hærværk og husskader. Det er en glædelig udvikling,” lyder det fra selskabet.

90 sprængte postkasser, 31 skader på huse, 15 tilfælde af ødelagt tøj og seks personskader. Plus det løse.

Det er status hos Topdanmark efter nytåret for to uger siden. I alt har vores kunder anmeldt ca. 215 fyrværkeriskader i perioden fra lillejuleaften til den 5. januar 2018. Heri er ikke medregnet skader på biler som følge af fyrværkeri.

50 % færre anmeldelser

Det er et markant fald i forhold til nytåret 2014/2015, hvor Topdanmark modtog omkring 465 anmeldelser om fyrværkeriskader.

”For den enkelte kunde er det altid irriterende at få en skade på sine ting. Men vi kan konstatere, at antallet af anmeldelser om fyrværkeriskader er faldet med mere end 50 % i forhold til nytåret 2014. Det er meget positivt,” siger skadechef Stefan Gravang fra Topdanmark.

Langt de fleste skader opstår, når danskerne samles til nytårsfest og antænder raketter og batterier. Det er typisk brænddele og gnister fra vildfarne batterier, der svider hul i jakker og bukser. Eller pinde fra raketter, der falder fra stor højde og laver hul i tage på udhuse og lignende.

”Hærværk mod postkasser begynder at ske før jul, når salget af fyrværkeri er begyndt, men de fleste hærværksskader sker nytårsnat,” siger Stefan Gravang.

Endelig effekt af lovændring fra 2014

I 2014 trådte nye regler i kraft, der begrænsede perioden, hvor fyrværkeri må sælges. Reglerne begrænsede også den periode, hvor det var tilladt at affyre fyrværkeri. Det må kun ske fra den 27. december til og med den 1. januar.

Året lige efter lovændringen i 2014 steg antallet af anmeldelser om fyrværkeriskader, mens det derefter begyndte at falde. I år er antallet for alvor dykket.

”Det er for tidligt at drage konklusioner på den baggrund, men det tyder på, at lovændringen fra 2014, der begrænsede perioden, hvor fyrværkeri må sælges, endelig er ved at få en positiv effekt. Det er en udvikling, som vi håber vil fortsætte,” siger Stefan Gravang.

Anmeldelser om fyrværkeriskader 2013-2018, Topdanmark

  • 2013/2014: 465
  • 2014/2015: 475
  • 2015/2016: 435
  • 2016/2017: 335
  • 2017/2018: 215

(Cirkatal - skader på biler som følge af fyrværkeri er ikke medregnet).

Fakta om køb og brug af fyrværkeri til nytår

  • Fyrværkeri må købes i perioden 15. december til 31. december
  • Fyrværkeri må anvendes i perioden 27. december til og med 1. januar