Tyveri

To nøgler i et nøglebundt, den ene sidder i låsen

Tyvene fandt nøglerne til pengeskabet

Butikken var udmærket tyverisikret, og det store pengeskab på kontoret var så robust, at enhver indbrudstyv ville give op på forhånd.

Sikringsmæssigt var alt i sin skønneste orden, hvis det ikke var, fordi en medarbejder - stik imod de aftalte procedurer og kravene i forsikringsaftalen - havde efterladt pengeskabsnøglerne i kontorets skrivebordsskuffe. Tyvene fandt nøglerne, låste pengeskabet op og stjal 2 dages omsætning i kontanter.

Et indbrud som her beskrevet sker desværre ikke så sjældent endda. Tyvenes udbytte bliver unødvendigt stort, og fordi forsikringsaftalens krav til nøgleopbevaring ikke er overholdt, reduceres erstatningen betragteligt.

Har tyven også adgang til dine nøgler?

Mange års erfaring som både taksator og risikoingeniør har lært mig, at virksomhedens nøgler er det sikringsmæssigt svageste led, når de ikke håndteres og opbevares korrekt – uanset om det er nøglerne til pengeskabet, til bilerne, til virksomheden eller til de aflåste containere på byggepladsen, der er tale om.

På kundebesøg vil du ofte høre mig stille spørgsmålet, om indbrudstyven har adgang til din virksomheds nøgler? Med afsæt i dette måske lidt provokerende spørgsmål, gennemgår vi virksomhedens nøglehåndtering, og er der huller, opfordrer jeg kunden til at udarbejde en skriftlig nøglehåndteringsprocedure - gældende for alle nøgler og samtlige ansatte i og uden for arbejdstiden.

Håndter og opbevar nøglerne korrekt

Her er fem gode råd til nøglehåndtering og opbevaring. Vær opmærksom på, at minimumskravene, der gælder for din virksomhed, kan være lempede eller skærpede i forhold til de generelle råd.

  • Lav faste procedurer for håndtering og opbevaring af alle virksomhedens nøgler gældende for samtlige ansatte både i og uden for arbejdstiden – og kontrollér jævnligt, at procedurerne bliver overholdt
  • Overhold som minimum forsikringsaftalens krav til nøgleopbevaring. Kontakt endelig dit forsikringsselskab, hvis du er usikker på, hvilke krav der gælder for din virksomhed.
  • Almindelige nøgler og bilnøgler skal enten fjernes fra forsikringsadressen eller opbevares i et nøgleskab, der overholder BLÅ klasse. Nøgleskabet skal være fastboltet til en stabil bygningsdel, og er der tyverialarmanlæg på virksomheden, skal nøgleskabet være placeret i det tyverialarmovervågede område. Jeg anbefaler, at nøgleskabet aflåses med kodetastatur.
  • Nøgleindleverings- og udleveringssystemer, der benyttes af nogle autoforhandlere, skal individuelt godkendes af forsikringsselskabet og fremgå af forsikringsaftalen
  • Når nøgler til containere opbevares på en byggeplads, skal nøgleskabet overholde RØD klasse, og nøgleskabet skal enten være fastboltet til en stabil bygningsdel eller til en container
  • Nøgler til pengeskabe skal enten fjernes fra forsikringsstedet eller opbevares i et nøgleskab, der som minimum har samme mekaniske stabilitet som pengeskabet. Det skal altså være lige så svært for en tyv at bryde ind i nøgleskabet, som det vil være at bryde ind i pengeskabet.