Trafik

Bilforsikring til unge - pakker bagagerum

Ny lov sætter 17-årige bag rattet

Fra den 1. januar 2017 kan 17-årige tage kørekort og køre bil med en erfaren bilist som ledsager. Der er tale om et forsøg i tre år. Forsikringsselskabet Topdanmark forventer, at det giver bedre bilister.

Statistikken taler sit tydelige sprog: Unge uerfarne bilister laver i gennemsnit flere bilskader i trafikken, end de mere rutinerede bilkørere. Det billede kan ændre sig med en ny lov, der træder i kraft fra nytår. Der er tale om en treårig forsøgsordning, der tillader, at unge kan tage kørekort som 17-årige og derefter køre bil, så længe en rutineret bilist er ledsager i bilen.

”Hvis mange unge tager kørekortet tidligere og får mulighed for at få erfaring bag rattet med fx far eller mor som ledsager, vil det sandsynligvis få en positiv effekt, når de som 18-årige må køre selv,” siger Hanne Høyer, der er faglig konsulent hos Topdanmark. Lignende forsøg har i bl.a. Tyskland vist, at der på sigt sker et fald i ulykker blandt de unge bilister.

Bilforsikringen bliver ikke dyrere

Loven betyder, at en 16-årig kan begynde i køreskole og i princippet gå op til køreprøve samme dag, han eller hun fylder 17 år, og få kørekortet med hjem. Og de unge kan dermed øve sig bag rattet i et år, så længe en rutineret bilist er med i bilen og er i stand til at sætte sig bag rattet, hvis det bliver nødvendigt. I forhold til bilforsikringen får loven og forsøgsperioden ikke nogen betydning.

”Vi indfører ikke nogen særlig selvrisiko eller andre justeringer på grund af dette forsøg. Vi forventer ikke, at 17-årige med kørekort og en rutineret ledsager vil øge skaderisikoen og dermed vores udgifter til skader nævneværdigt. Men det er samtidig alt for tidligt at spå om, hvorvidt forsøget på sigt vil medføre lavere priser på bilforsikring til de unge. Går forsøget, som vi håber, er det da ikke usandsynligt, men prisen på bilforsikringen afhænger af mange faktorer,” siger Hanne Høyer.

Kend kravene, før du starter bilen

Der er en række krav, som både den 17-årige og den voksne ledsager skal opfylde, før de må køre sammen lovligt. Ledsageren skal være minimum 30 år, have haft gyldigt kørekort i mindst 10 år og ikke have været straffet med betinget eller ubetinget frakendelse af kørekortet. Og så skal ledsageren under hele kørslen være i stand til selv at køre bilen, dvs. ikke være påvirket eller være så træt eller syg, at denne ikke kan køre bilen forsvarligt.

”Jeg tror, at dette forsøg vil give mange unge bilister en rigtig god rutine, som kommer dem til gode den dag, de fylder 18 og må køre bilen alene. Og jeg håber, at vi kan undgå nogle af de ulykker, som rammer de unge og deres familier, og at samfundet kan spare udgifter,” siger Hanne Høyer, der understreger, at det er meget vigtigt, at både den 17-årige bilist og ledsageren kender reglerne og overholder dem.