Topdanmarks profil

Corona baner vej for fremtidens arbejdsplads hos Topdanmark

Øget fleksibilitet i hverdagen i kraft af mere hjemmearbejde har i Topdanmark konkret vist sig at reducere stress og sygefravær og samtidig øge effektiviteten på flere typer opgaver. Topdanmark tager nu konsekvensen af erfaringerne fra corona-nedlukningen og lancerer ”Fremtidens Arbejdsplads” baseret på mere hjemmearbejde og fleksibilitet for den enkelte. Efteråret bliver en testperiode, hvor der skal arbejdes ud fra, at der højst må være 75 pct. af medarbejderne fysisk på arbejdspladsen.


Trivselsprojekt var iværksat inden corona

Topdanmark havde allerede inden corona ramte iværksat et stort trivselsprojekt i hele virksomheden. Men corona-nedlukningen betød, at over 2.000 medarbejdere på få hektiske dage i marts blev koblet op digitalt med hver sit hjemmekontor. Dette satte alt i perspektiv og har betydet, at Topdanmark har fået øjnene op for værdien af hjemmearbejde. En række interne målinger viste højere trivsel og mere effektivitet på en række opgaver. Samtidig var sygefraværet i april og maj kun 1,9 pct. – et væsentligt lavere tal end tidligere år.


”Coronakrisen har bragt død og ulykke til hele verden, amputeret dansk økonomi og isoleret os. Men den har også åbnet vores øjne for, hvordan vi ser fremtidens arbejdsplads, og hvordan vi arbejder med trivsel i Topdanmark. Det tager vi nu konsekvensen af. Hjemmearbejde er kommet for at blive – ikke alle ugens dage, men i langt højere grad end tidligere,” siger Peter Hermann, adm. direktør i Topdanmark.
 

Ikke onesize fits all

Topdanmark lægger stor vægt på at have fokus på den enkelte medarbejder under overskriften ”Mere dig”. Dette er også udgangspunktet i det nye Fremtidens Arbejdsplads, som Topdanmark nu lancerer.

”Det afgørende for os er fleksibilitet med udgangspunkt i den enkelte. Vi ønsker ikke en generel regel om et bestemt antal hjemmearbejdsdage for alle. Det er ikke one-size fits all. Selvom om målet er det samme for alle - mere fleksibilitet, mere effektivitet, mere tillid og mere trivsel – så kan svaret være vidt forskelligt fra person til person. Udgangspunktet bør altid være den enkelte medarbejder og de enkelte arbejdsopgaver”, siger Peter Hermann.

”For nogen fungerer det bedst for både den enkelte afdeling og medarbejder at møde på kontoret hver dag. For andre fungerer det lige så godt at arbejde hjemmefra. Derfor har vi i Topdanmark valgt ikke at pålægge nogen at arbejde hjemme, ligesom vi heller ikke opstiller generelle krav om, hvor mange arbejdsdage den enkelte skal være på kontoret om ugen”, siger Peter Hermann.


Testperiode med 75 pct. på arbejdspladsen

Topdanmark har lagt en overordnet ramme, som fastlægger, at der på ”fremtidens arbejdsplads” højst skal være 75 pct. til stede på arbejdspladsen ad gangen. Det skal kombineres med hjemmearbejde. Den konkrete planlægning aftales ude i de enkelte teams i forhold til de opgaver, der skal udføres.
 

Hjemmearbejdet har givet os en vigtig læring

Resten af året vil Topdanmark køre en testperiode, hvor medarbejderne og lederne afprøver de nye samarbejdsformer, og hvordan de vil fungere bedst muligt på lang sigt.

”Hjemmearbejdet har givet os en vigtig læring om, hvor meget vi faktisk kan løse digitalt og sat kraftigt skub i udviklingen af vores digitale møderedskaber, såvel som vores digitale samarbejdskompetencer. Nu skal vi finde en måde hvorpå vi får det bedste af to verdener. Visse opgaver fx idegenerering, større møder, undervisning mv. fungerer i vid udstrækning stadig bedst, når man mødes fysisk. Medarbejdernes tilknytning til arbejdspladsen, samarbejdet og den sociale relation til kollegaer styrkes ved at være til stede på arbejdspladsen. Derfor er fremtidens arbejdsplads ikke et carte blanche til at blive hjemme hele ugen, men en mulighed for medarbejderne sammen den nærmeste leder mere fleksibelt kan tilrettelægge sit arbejde, så det tager hensyn til den enkelte og de opgaver, som skal udføres, siger Louise Hørdum, HR-direktør i Topdanmark.”

Topdanmark vil løbende igennem efterårets testperiode fokusere på at få de nye samarbejdsformer til at fungere optimalt.