Sundhed

Mand med blå skjorte og sweater, kigger bekymret ud af vinduet

Sygefravær truer mindre virksomheder – vi er klar med en ny forsikring

For selvstændige og mindre erhvervsdrivende kan en længere sygeperiode være fatal for driften Og alle kan være uheldige at blive ramt af sygdom eller ulykke – alene i 2014 blev der anmeldt over 40.000 arbejdsskader til Arbejdstilsynet.

Martin Weble, som er medindehaver af malerfirmaet Unopaint i Horsens, har netop købt vores nye Sygedriftstabsforsikring. ”Hvis en af os bliver langtidssygemeldt, vil det betyde et stort tab i omsætningen, fordi vi tager opgaverne ind fremadrettet – typisk seks måneder frem.”

Kunderne er blevet hørt: fleksible dækningsmuligheder

I udviklingen af den nye Sygedriftstabstabsforsikring har vi lyttet til, hvad virksomheder har af behov, når de bliver ramt af sygdom eller ulykke. Derfor har kunderne tre muligheder for at få dækket deres driftstab:

  • Driftstabsdækning – dækker det driftstab, som virksomheden har under en sygeperiode
  • Vikardækning – giver virksomheden mulighed for at ansætte en vikar, så driften opretholdes og driftstabet minimeres
  • Kontanterstatning – vi udbetaler en kontanterstatning, hvis en indehaver selv dækker de ekstra timer en forsikret medarbejders sygefravær udløser, så driften opretholdes

”Hvis uheldet er ude, og en af os falder ned fra stigen, er Sygedriftstabsforsikringen vigtig for os, så vi kan ansætte en vikar. Vi er afhængige af, at alle kan arbejde, for ellers risikerer vi at lukke”, siger Martin Weble, som har to svende og en voksenlærling på lønningslisten. 

”At vi kan blive kompenseret, hvis vi giver den en ekstra skalle, mens en kollega er syg, er en anden god ting – især, fordi vi ikke skal kunne dokumentere det ekstra arbejde.”

Fakta om Sygedriftstabsforsikringen

  • Alle brancher kan købe forsikringen, som kan dække både virksomhedsejere og ansatte
  • Der er ingen selvrisiko på forsikringen
  • Vi kræver ingen helbredsoplysninger ved indtegning
  • Hvert nyt sygetilfælde er dækket i op til et år

Læs mere om Sygedriftstabsforsikringen hos Topdanmark

Sygedriftstabsforsikring