Daglig drift

Hegn med skilt, hvor der står: adgang forbudt for uvedkommende på byggepladsen

Sådan sikrer du dig mod skader på byggepladsen

Hvis du fx skal udvide din bedrift med en ny stald eller udskifte taget på stuehuset, er en entrepriseforsikring en rigtig god idé. De almindelige forsikringer dækker nemlig ikke, hvis byggematerialerne bliver stjålet, eller der sker skader som følge af byggeriet.

Når du bygger til eller bygger om, kan der undervejs i byggefasen ske skader på bygninger, ligesom byggematerialer kan blive stjålet. Men disse skader er ikke dækket af dine almindelige forsikringer. Derimod skal man have en entrepriseforsikring, og det er der flere gode grunde til.

Topdanmark har fx flere gange oplevet, at byggematerialer er blevet stjålet. Endda meget tunge materialer.

”Vi har eksempelvis set, at tyvene er sluppet væk med et fastbrændselsfyr. Det er jo ellers ikke noget, man lige skulle tro var så let at få med sig. Mit bedste råd er derfor først og fremmest at låse materialer og værktøj inde. Og så er det i øvrigt en god idé at sikre sig med en entrepriseforsikring,” siger Svend-Anker Worm, der er agronom i Topdanmark.

Der sker altid noget uventet

Et byggeri skal ikke være særligt stort eller en renovering særligt omfattende, før man skal bruge tid og energi på koordinering og samtidig med, at der næsten altid kommer perioder med tidspres. Nøgleordet er selvfølgelig ’Planlægning’.

Man kan dog ikke planlægge sig ud af alt, der sker næsten altid noget uventet ved et byggeri. Leverancer bliver forsinket, vejret driller, eller der sker uheld. Desværre kan man ikke forsikre sig mod tidspres og stress under byggeriet, men man kan sikre, at man får dækket udgifterne, hvis fx spær vælter og beskadiger murværket, eller hvis byggematerialer bliver stjålet.

Ud over materialerne dækker en entrepriseforsikring også, hvis der på grund af byggeriet sker skader på eksisterende bygninger, maskiner eller indbo.

”Får du lagt nyt tag, og der trænger vand ind i huset, fordi presenningerne, som ligger på taget i byggeperioden, ikke holder tæt, er skaderne ikke dækket af bedriftens almindelige forsikring,” siger Svend-Anker Worm og fortsætter: ”Situationen er selvfølgelig en anden, hvis der er tale om, at byggefirmaet har lavet en bygge- eller konstruktionsfejl, som er årsag til, at skaden er sket. I det tilfælde er det byggefirmaet, der skal rette fejlen.”

Forsikringsselskabet med fra start

For at være forsikret i hele byggeperioden er det en god idé at kontakte og inddrage forsikringsselskabet i byggeplanerne i god tid, før byggearbejdet går i gang. Så man kan få udarbejde et forsikringstilbud, der dækker hele forløbet.

Han har hørt om kunder, der ringede samme dag byggeriet gik i gang for at købe en entrepriseforsikring med øjeblikkelig dækning.

”Det er desværre ikke muligt. Står du med et større byggeprojekt, er vi nødt til at få en taksator ud til gården for at lave en risikovurdering, før vi kan tilbyde forsikringen. Vi gør det selvfølgelig så hurtigt som muligt, men det tager lidt tid at få det hele på plads,” siger Svend-Anker Worm.

”Forsikringsselskaberne vil også gerne give råd om sikkerhed og om skadeforebyggelse. Det er fx en rigtig god idé at sørge for, at der etableres et separat rum til el-tavler. Det behøver ikke koste ret meget, men betyder, at tavlerne ikke bliver udsat for støv og skidt, og skulle der opstå en brand, vil den vanskeligere spredes,” siger Svend-Anker Worm.