Daglig drift

Topgården set oppefra

Glem ikke entrepriseforsikringen under byggeriet

Hvis du skal udvide din bedrift med en ekstra lade eller fx udskifte taget på stuehuset, er en entrepriseforsikring en rigtig god idé. Bliver byggematerialerne stjålet, eller sker der skader som følge af byggeriet, er du nemlig ikke dækket af dine almindelige forsikringer.

Topdanmark har fx flere gange oplevet, at byggematerialer er blevet stjålet - endda meget tunge materialer.

”Vi har bl.a. set, at tyvene er løbet af sted med et fastbrændselsfyr. Det er jo ellers ikke noget, man lige skulle tro, var så let at få med sig. Mit bedste råd er derfor først og fremmest at låse materialerne inde. Og så er det i øvrigt en god idé at sikre sig med en entrepriseforsikring,” siger Svend-Anker Worm, der er agronom i Topdanmark.

Dækker også følgeskader

Ud over materialerne dækker en entrepriseforsikring også, hvis der pga. byggeriet sker skader på eksisterende bygninger, maskiner eller indbo.

”Får du lagt nyt tag, og der trænger vand ind i huset, fordi presenningerne, som ligger på taget i byggeperioden, ikke holder tæt, er skaderne ikke dækket af bedriftens almindelige forsikring. Det samme gælder, hvis fx en mur vælter i byggefasen pga. en storm og gør skade på det, der står ved siden af,” siger Svend-Anker Worm og fortsætter:

”Situationen er selvfølgelig en anden, hvis der er tale om, at byggefirmaet har lavet en bygge- eller konstruktionsfejl, som er årsag til, at skaden er sket. I det tilfælde er det byggefirmaet, der skal rette fejlen.”