Brand

To traktorer på marken, den ene er i brand

Landmændene slukker brandene

Det tyder på, at 2018 bliver et rekordår, når det gælder antallet af høstbrande. Men heldigvis bliver de fleste brande slukket, før de når at udvikle sig til en katastrofe.

Mange brande er slukket ved hurtig indsats

”Næsten en tredjedel af de anmeldte brande har landmanden selv slukket, og vi tror, at der er mange brandskader, som ikke er anmeldt, fordi branden er slukket så hurtigt, at skaden er under selvrisikoen,” siger agronom Svend-Anker Worm fra Topdanmarks Landbrugsafdeling. ”Der er talrige eksempler på, at landmændene har taget forholdsregler, så de kan slukke eller begrænse en brand i forbindelse med høsten,” fortsætter han.

Landmændene er bevidste om den store brandrisiko og har derfor i mange tilfælde valgt at have deres eget beredskab parat. Det er mange, der har gyllevogn, sprøjte eller vandvogn med i marken, når de høster, ligesom der mange steder står en traktor med påmonteret harve klar til at begrænse en brand. Ud over den pulverslukker, der skal være på mejetærskeren, har nogle landmænd samlet pulverslukkere, som de har med i marken, klar til hurtig indsats. Nogle har også en branddasker monteret på mejetærskeren.

Det er fantastisk, at der er så stort et beredskab, klar til at slukke ens egen og naboens markbrand, og at beredskabet er etableret på eget initiativ. Det er flot og meget ansvarligt.

Korn, halm og andre afgrøder er dækket

”Vi får mange spørgsmål om, om korn og halm på marken er dækket af landbrugsforsikringen,” fortæller Svend-Anker Worm. ”Svaret er, at avl er dækket på de arealer, som er nævnt i policen, uanset om det er høstet, eller det stadig står på rod.”

Pas på, når bilen parkeres

De fleste markbrande skyldes gnister fra mejetærsker eller andre maskiner. Men man skal også være opmærksom på, hvor man parkerer, hvis man tager bilen ud i marken. Katalysatoren på moderne biler kan blive meget varm, og kører man fx over et halmskår eller lignende, kan strålevarmen antænde halmen.

Status midt i høsten

Topdanmark har midt i høsten modtaget anmeldelse af 32 markbrande, 21 brændte mejetærskere samt 8 pressere og venter en fortsat strøm af anmeldelser. Selvom det er flere end i hele høsten sidste år, så kunne det have været meget værre!