Ved at fortsætte accepterer du cookies (inkl. tredjepart), som vi bruger til statistik og markedsføring - læs mere.
×

Hvornår bruger vi videoobservation?

Topdanmark har i yderst sjældne tilfælde anvendt videoobservation for at få bekræftet eller afkræftet en mistanke, der allerede er til stede.

Siden medio 2012 har der været én sag, hvor videoobservation har været anvendt.

I tiden inden medio 2012 har der været nogle få sager om året – størrelsesordenen 5-10 på et år. De få gange, det har været anvendt, har været i sager, hvor en observation er det eneste, der kan bekræfte eller afkræfte den mistanke, som sagens øvrige oplysninger gav.

En mistanke opstår således aldrig på grund af, at der er foretaget en videoobservation. Tværtimod  er videoobservationen i disse yderst sjældne sager taget i brug for at få be- eller afkræftet en mistanke, som allerede er opstået og til stede.

Hvis observationen ikke bekræfter mistankegrundlaget og de uoverensstemmelser, der er mellem fx lægerapporter, skadeanmeldelsen og den skadelidtes egne oplysninger, er mistanken naturligvis afkræftet og sagen bliver behandlet som en helt almindelig skadesag.

Hvis observationen til gengæld bekræfter og styrker mistankegrundlaget, kan Topdanmark vælge at behandle sagen som en svindelsag, eller som en sag, hvor der uberettiget søges erstatning, og ud fra dette – og på et forsikringsfagligt grundlag – træffe de videre beslutninger om, hvorvidt vi skal afvise erstatning eller foretage reduktion i erstatning.

Læs mere om forsikringssvindel på Forsikring & Pensions hjemmeside