Videoobservation

Hvornår bruger vi videoobservation?

Topdanmark har i yderst sjældne tilfælde anvendt videoobservation for at få be- eller afkræftet en mistanke, der allerede er til stede.

Hvis observationen ikke bekræfter mistankegrundlaget og de uoverensstemmelser, der er mellem fx lægerapporter, skadeanmeldelsen og den skadelidtes egne oplysninger, er mistanken naturligvis afkræftet, og sagen bliver behandlet som en helt almindelig skadesag.

Hvis observationen til gengæld bekræfter og styrker mistankegrundlaget, kan Topdanmark vælge at behandle sagen som en svindelsag, eller som en sag, hvor der uberettiget søges erstatning, og ud fra dette – og på et forsikringsfagligt grundlag – træffe de videre beslutninger om, hvorvidt vi skal afvise erstatning eller foretage reduktion i erstatning.

Læs mere om forsikringssvindel på Forsikring & Pensions hjemmeside