Indberetning af kriminelle og andre alvorlige forhold

En whistleblower-ordning er beregnet til at håndtere kriminelle og/eller meget alvorlige forhold vedrørende Topdanmark.

Ordningen omfatter fx:

 • Kriminelle forhold som fx overfakturering, svindel, bestikkelse, bedrageri, dokumentfalsk og lignende
 • Forhold vedrørende regnskabsføring, den interne kontrol og korruption
 • Forhold ved alvorlige brud på arbejdssikkerheden
 • Forhold, der har betydning for koncernen som helhed
 • Forhold, der kan have afgørende betydning for enkeltpersoners liv og/eller helbred

Vejledning og skema til indberetning

For at vi kan behandle din indberetning ordentligt og korrekt, er det vigtigt, at du giver os alle de oplysninger, du er i besiddelse af.

Det kan fx være: 

 • hvad din indberetning drejer sig om
 • hvem der er involveret i de pågældende handlinger
 • hvor de pågældende handlinger foregår/er foregået
 • hvor store værdier, du har kendskab til, er involveret i handlingerne
 • hvordan du er kommet i besiddelse af oplysninger

Selv om du ikke har alle oplysningerne, er det vigtigt, at du ikke selv begynder at undersøge sagen nærmere. Du skal hellere indberette via whistleblower-ordningen på et mindre sikkert grundlag end at ødelægge eventuelle beviser.

Indberet via telefon på 44 74 48 00

Telefonen er en telefonsvarer, der giver mulighed for genafspilning af det indberettede. Vi aflytter telefonsvareren dagligt. 

Indberet via brev

Send indberetningen med brev til:

Topdanmark Forsikring A/S
Borupvang 4
2750 Ballerup

mrk. ACA personligt/fortroligt

Indberet via e-mail

Send en e-mail til whistleblower@topdanmark.dk med din indberetning. 

Disse forhold hører ikke under whistleblower-ordningen

Whistleblower-ordningen er kun beregnet til at håndtere alvorlige forhold. Derfor er der en række situationer, som du ikke kan indberette til ordningen – også selv om der kan være tale om brud på interne regler, levemåder, kodeks for god opførsel etc.

Det kan for eksempel, men ikke udelukkende, være: 

 • Mobning
 • Samarbejdsvanskeligheder
 • Inkompetence
 • Fravær
 • Overtrædelse af retningslinjer for fx påklædning, rygning, alkohol, brug af e-mail og internet

Har du klager vedrørende de nævnte områder, anbefaler vi, at du går til din samarbejdspartner eller vedkommendes nærmeste leder.

Sådanne forhold må ifølge lovgivningen ikke behandles i whistleblower-systemet. Modtagne indberetninger vedrørende disse emner skal derfor slettes omgående.

Du har mulighed for at indberette anonymt

Det er muligt at foretage en indberetning anonymt, men vi foretrækker, at du oplyser dit navn og andre kontaktdetaljer.

Hvis du har oplyst, hvem du er, har vi mulighed for at vende tilbage til dig med uddybende spørgsmål, hvis der er behov for det.

Vi kan ikke altid give dig en tilbagemelding på din indberetning

Da indberetninger ofte vedrører personfølsomme oplysninger, og der kan være involverede, som vi ikke kan videregive oplysninger om, kan vi ikke altid give en individuel tilbagemelding på din indberetning. Det gælder, uanset om du er anonym eller ej.

Du kan naturligvis være sikker på, at vi tager din henvendelse alvorligt og undersøger den grundigt inden for de lovgivningsmæssige rammer, der gælder for whistleblower-ordningen.