Hvornår anmelder vi svindel til politiet?

Topdanmarks afvisning af erstatning i svindelsager og sager, hvor der på baggrund af urigtige oplysninger oplyses en større skade/mén, end der faktisk er tale om, tager udgangspunkt i de gældende vilkår og policer – ikke i straffeloven. 

Vi skal godtgøre, at der er søgt om uberettiget erstatning i henhold til forsikringens betingelser, vilkår og gældende praksis, men ikke, at der også er foretaget noget kriminelt. Det er anklagemyndighedens job at overbevise en domstol om, at der er foretaget en overtrædelse af straffeloven (typisk af § 279).

Vi forbeholder os retten og pligten til at overdrage særligt alvorlige svindelsager til politiet, hvis vi vurderer, at straffeloven er overtrådt. Derfra er det politiets afgørelse, om der skal rejses sigtelse for overtrædelse af straffeloven. Ender det med en sigtelse og et anklageskrift, er det op til anklagemyndigheden at overbevise domstolene om, at straffeloven også er overtrådt.

Hvis vi overdrager en særligt alvorlig sag til politiet, vil politiets og siden eventuelt en domstols stillingtagen som udgangspunkt ikke ændre vores beslutning om ikke at yde dækning. Vores afvisning af erstatning er alene bestemt af forsikringsbetingelser, vilkår og gældende praksis –  ikke af, om et forsøg på at få uberettiget erstatning også dømmes i strid med straffeloven.

Læs mere om forsikringssvindel på Forsikring & Pensions hjemmeside