AJKS' lønsikring

For medlemmer af AJKS, Dansk Journalistforbund samt Kommunikation og Sprog

 • Sikrer helt op til 90 % af din nuværende løn
 • Dækker både lønmodtagere og selvstændige
 • Få udbetalt op til 40.000 kr./md. før skat - alt efter din nuværende løn

Nye fordele: Lavere pris og bedre dækning. Vær sikret i en lang udbetalingsperiode og slip for at betale for lønsikringen, mens du er ledig.

Sådan hjælper lønsikring dig

Hver dag bliver ansatte i medie- og kommunikationsbranchen ramt af ledighed. Med AJKS' lønsikring kan du sikre, at din økonomi ikke falder sammen, hvis du en dag bliver ramt – uanset om du er lønmodtager eller selvstændig.

Du kan bevare helt op til  90 % af din løn. Har du fx en bruttoløn på 36.000 kr., kan du få op til 10.457 kr. i lønsikring ud over dagpengesatsen på 19.351 kr.

 

Eksempel

Se herunder, hvad andre med forskellige jobs og i forskellige livssituationer kan få i lønsikring, og hvad det betyder for deres månedlige økonomi. Alle beløb er før skat.

 

       

 Indkomst ved ledighed
 Lønsikring 5.489 kr.
 Dagpenge 19.351 kr.
 Samlet indkomst før skat = 24.840 kr.

  Pris pr. måned 
 194 kr. (inkl. skadesforsikrinsafgift)

 Indkomst ved ledighed
 Lønsikring 12.113 kr
 Dagpenge 19.351 kr.
 Samlet indkomst før skat = 31.464 kr. 

  Pris pr. måned 
 429 kr. (inkl. skadesforsikrinsafgift)

 

 

       

 Indkomst ved ledighed
 Lønsikring 17.909 kr.
 Dagpenge 19.351 kr.
 Samlet indkomst før skat = 37.260kr.

  Pris pr. måned 
 634 kr. (inkl. skadesforsikrinsafgift)

 Indkomst ved ledighed
 Lønsikring 36.125 kr.
 Dagpenge 19.351 kr.
 Samlet indkomst før skat = 55.476 kr. 

  Pris pr. måned 
 1.278 kr. (inkl. skadesforsikrinsafgift)

 Se, hvad vores kunder siger

Spørgsmål og svar

 • Du skal være medlem af AJKS
 • Du skal være mellem 18 og 57 år - det vil sige, at du ikke må være fyldt 58 år den dag, forsikringen træder i kraft
 • Du skal arbejde mindst 16 timer om ugen som lønmodtager og 30 timer om ugen som selvstændig
 • Du må ikke have modtaget ydelser fra en lignende privat ledighedsforsikring inden for de seneste to år
 • Du må ikke have kendskab til, at du bliver ledig

Du kan godt købe lønsikringen, selvom du som lønmodtager er ansat i en tidsbegrænset stilling. Dog vil der være begrænsninger i din dækning. Kontakt Topdanmark på 44 74 35 50 og få mere at vide.

Hvis du allerede har en lønsikring i et andet selskab, skal du selv opsige den. Du kan dog sagtens overføre din anciennitet, så du ikke begynder forfra på en ny karensperiode. 

Du skal dog opfylde disse betingelser:

 • Du må ikke have viden om eller kendskab til eventuelt kommende ledighed
 • Du må ikke have modtaget udbetaling fra din lønsikring inden for de seneste to år
 • Du må ikke være fyldt 58 år, den dag forsikringen træder i kraft 

Vores lønsikring gælder kun, hvis du bliver ufrivilligt ledig. Du kan ikke få udbetalt penge fra lønsikringen, hvis du selv siger op, eller hvis du bliver bortvist på grund af fx svig eller bedrageri.

AJKS' lønsikring dækker tidligst 9 måneder efter, at du har købt den, medmindre du har overført anciennitet fra et andet selskab. Du må ikke blive ledig eller få kendskab til ledighed inden for de 9 måneder – så dækker forsikringen ikke. Samtidig skal du have været i arbejde de seneste 12 måneder.

Du har en selvrisikoperiode på en måned, og lønsikringen udbetales bagud. Der går derfor to måneder fra din første ledighedsdag, til du får den første udbetaling fra lønsikringen.

Her kan du se et eksempel på, hvor længe der går, fra du køber AJKS' lønsikring, til du kan modtage første udbetaling.

AJKS' lønsikring dækker tidligst 12 måneder efter, at du har købt den, medmindre du har overført anciennitet fra et andet selskab. Du må ikke blive ledig eller få kendskab til ledighed inden for de 12 måneder – så dækker forsikringen ikke. Samtidig skal du have været i arbejde de seneste 12 måneder.

Du har en selvrisikoperiode på en måned, og lønsikringen udbetales bagud. Der går derfor to måneder fra din første ledighedsdag, til du får den første udbetaling fra lønsikringen.

Her kan du se et eksempel på, hvor længe der går, fra du køber AJKS' lønsikring, til du kan modtage første udbetaling.

 

Når du køber vores lønsikring, kan du få udbetalinger i 12 måneder pr. ledighedsperiode – dog højst 36 måneder i alt. Du kan højst få udbetalinger, til du fylder 64 år.

Du får fradrag for den pris, som du betaler for forsikringen. Topdanmark sørger for at indberette til SKAT, så du behøver ikke selv at gøre noget.

Du skal betale almindelig indkomstskat af udbetalingerne, men ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Når du har købt forsikringen, bliver du automatisk tilmeldt e-Boks. 

Når du køber forsikringen, bliver du automatisk tilmeldt til Betalingsservice.

Hvis du melder dig ud af AJKS, får du automatisk vores almindelige lønsikring. Bemærk, at priser og vilkår ikke er ens.

Få mere at vide om lønsikring

I Topdanmark bliver kundeservice vægtet meget højt. Din klage bliver taget alvorligt, og du kan forvente at få hurtigt svar.

Sådan klager du