Hvad er ændret i dine nye forsikringer? 

Din landboforsikring bliver fremover til to nye forsikringer. Den nye  ejendomsforsikring giver dig fortsat den fulde og nødvendige forsikring af dine bygninger ved brand, kortslutning, storm, vandskade, skjulte rørskader m.v. Den nye privat løsøre- og ansvarsforsikring hjælper dig fortsat, hvis dine ting, dyr og maskiner bliver stjålet eller skadet. Den hjælper dig også som før med dit erstatningsansvar, hvis du eller en i din husstand kommer til at skade andre eller deres ting.  
  
Her kan du se en bruttoliste over de væsentligste forskelle i dækninger, der er mellem landboforsikringen og de nye forsikringer. I dine to nye policer kan du se, hvilke dækninger der gælder netop for dig.  

Her er du fremover bedre stillet:

Fremover dækker vi også funktionsfejl på hårde hvidevarer og faste elektriske bygningsinstallationer, indtil de er fire år gamle. Det betyder, at hvis din vaskemaskine går i stykker på grund af en kortslutning, kan du få en helt ny maskine. Faste elektriske bygningsinstallationer kan fx være en centralstøvsuger, en varmepumpe eller en eltavle.  

Du har hele tiden været dækket for skader på vinduer, håndvaske eller toiletter. Fremover er du nu endnu bedre dækket, når skaden skal udbedres, fordi vi nu også dækker ekstraudgifter, hvis det viser sig, at tilbehør ikke kan bruges igen. Det kan fx være en ny bordplade, håndvask, vandhane eller blandingsbatteri, der ikke i sig selv er beskadiget, men som ikke kan genmonteres efterfølgende.

Sker der noget med din bolig eller en bygning, har du hele tiden kunnet vælge at få erstattet den ved enten at få den bygget den op igen eller ved at få udbetalt en kontanterstatning. Fordelen ved den nye forsikring er, at du får det fulde beløb udbetalt, hvis du vælger en kontanterstatning. Tidligere modregnede vi 20 procent fra den samlede erstatning. 

Udover de personer, du deler husstand med, dækker privat løsøre- og ansvarsforsikringen nu også to yderligere personer. De behøver ikke være i familie med dig, men skal bare have deres folkeregisteradresse på ejendommen. Det kan fx være en au pair eller måske en ven, der bor sammen med jer. 

 

Forsikringen dækker nu uden tidsbegrænsning, hvis du opmagasinerer dine ting i et aflåst rum hos et professionelt lagerhotel. Andre ting – fx musikinstrumenter og sportsudstyr – er også dækket uden tidsbegrænsning, hvis du opbevarer dem forsvarligt i øvelokale, en sportsklub eller på en rideskole.

Som noget nyt er du fremover dækket, hvis lejere eller personer med lovlig adgang til din ejendom begår indbrud hos dig.

Elektronik er alle indendørs elektriske apparater – fx tablet, computer, telefon og tv, men også køkkenmaskiner og støvsuger. Fremover erstatter vi al din elektronik til nyværdi de første fire år – det taber altså ikke erstatningsværdi – ved fx tyveri, vandskade, brand/kortslutning, eller hvis du fx taber din telefon, og den går i stykker. Når elektronikken er fire år, vil du fortsat være dækket for pludselige skader og skader, som skyldes vand eller fugt – dog nedsætter vi erstatningen år for år i forhold til elektronikkens alder. Før stoppede al dækning af elektronik efter fire år.  

Hvis du ikke var dækket for pludselige skader før, får du det med ekstra fremover. 

Det gælder, hvis du har dækningen elektronik på din privat løsøre- og ansvarsforsikring. 

Fremover er dyr også dækket ved færdselsuheld og ikke kun ved direkte påkørsel. Hvis du fx kører med en hest i en trailer, der vælter, betaler vi den del af dyrlægeregningen, der svarer til hestens værdi.

Her har du ikke de samme fordele som før:

Guld, sølv, smykker, designermøbler og våben er typisk de ting, tyvene går efter. Derfor dækker vi dem ikke længere ubegrænset, og der er nu et maksimalt erstatningsbeløb. Du kan selv vælge beløbet for guld, sølv og smykker, designermøbler- og lamper og våben, mens beløbet for penge mv. og byggematerialer er fast. 

På din nye police for privat ansvar- og løsøreforsikring kan du se de beløb, der gælder for dig. De er automatisk sat til det lavest mulige, så hvis du har værdier for mere, skal du kontakte os, så vi kan ændre det. Har du værdier for mindre eller slet ingen værdier i en eller flere af kategorierne, behøver du ikke kontakte os - du er ikke forsikret for mere end før, og du er heller ikke overforsikret. Beløbet er blot den øvre grænse for, hvad meget du kan få dækket. 

Guld, sølv, smykker mv. gælder alt, hvad du ejer af smykker, ædelstene, rav og perler, ting af guld, sølv eller platin og ure, hvor disse ting indgår. 

Designermøbler og -lamper gælder kun design af de 10 klassiske danske designere: Arne Jacobsen, Bruno Mathsson, Børge Mogensen, Finn Juhl, Hans J. Wegner, Piet Hein, Poul Henningsen (PH), Poul Kjærholm, Poul M. Volther og Verner Panton.   

Våben gælder alle typer af våben med tilhørende udstyr samt ammunition. 

De ting, du har i din bolig, er kun dækket på den adresse, der står på din police. Har du møbler eller ting stående på andre adresser – fx på en anden ejendom eller i et sommerhus – er de ikke dækket af denne forsikring. 

Dette er en præcisering, der gælder, hvis du tidligere havde flere adresser registreret på din landboforsikring. 

Din ansvarsforsikring dækker i de tre første måneder, hvis du er i udlandet. Hvis du fx kører ind i en anden skiløber på en skiløjpe, og du får et erstatningskrav, så må du ikke have opholdt dig i udlandet i mere end tre måneder. Tidligere var der ingen tidsbegrænsning.

Du er kun dækket ved tyveri fra din bil, hvis der er tydelige tegn på, at den er brudt op. Til gengæld er der ikke længere et maksimalt erstatningsbeløb for, hvor meget du vil kunne få dækket. 

Tidligere kunne du vælge, om dine maskiner skulle dækkes til nyværdi eller dagsværdi. Nu bliver maskiner automatisk dækket til nyværdi i de første fire år og til dagsværdi derefter. Hvis du fx har en traktor, der får en skade, kan du få den erstattet til nypris i de første fire år. Herefter nedsætter vi år for år erstatningen ud fra traktorens alder.

Får du stjålet din cykel, bruger vi nu en fast metode til at beregne erstatningen. Vi nedsætter erstatningen år for år i forhold til cyklens alder. Før fik du erstattet cyklen med en tilsvarende ny i det første år og derefter med en tilsvarende brugt. 

Fordelen for dig er, at vi nu meget hurtigere kan give dig besked om størrelsen på din erstatning, så du hurtigere kan købe en ny cykel. 

Har du købt ting i udlandet, der bliver stjålet eller får en skade, vil de fremover blive erstattet ud fra den udenlandske pris og ikke den danske. Har du fx købt et guldsmykke i Tyrkiet eller et ur i USA, vil det være den udenlandske pris, der gælder, og ikke, hvad et tilsvarende smykke eller ur koster i Danmark.

Hvis du har børn, der er flyttet hjemmefra, er de fremover dækket på din privat løsøre- og ansvarsforsikring, indtil de fylder 18 år. Før var aldersgrænsen 21 år.

Vær også opmærksom på

Du er ligesom før dækket ved vandskader efter voldsomme sky- eller tøbrud. Nu har vi blot præciseret, at du skal sørge for, at afløb ikke er tilstoppede eller underdimensionerede. 

Fremover kan du selv vælge, om forsikringen skal dække dyr og maskiner (over 15 hk og/eller værdi op til 200.000 kr.). Vælger du ja, dækker vi fortsat både dyr og maskiner ubegrænset. Det gælder også vildt – dog ikke hjorte, så hvis du holder hjorte, skal du kontakte os, så vi kan sørge for, at de også er ordentligt dækket. Vælger du nej, dækker vi slet ikke dyr og maskiner, hvor du før havde en minimumsdækning på 20.000 kr. 

Vi har automatisk sat dit valg til ja for at sikre, at du ikke er dårligere stillet end før (Se policen for privat løsøre- og ansvarsforsikring). Har du hverken dyr eller maskiner, kan du kontakte os for at få valget ændret til nej på policen.