Hvad er ændret i din nye forsikring?

Din nye indboforsikring giver dig stadig en rigtig god forsikring af både dine ting, dit eventuelle behov for retshjælp og dit erstatningsansvar, hvis du er skyld i, at andre kommer til skade eller du gør skade på andres ting. 

Indboforsikringen dækker både derhjemme, i sportsklubben, og når du har ting opmagasineret eller med på ferie. 

Den største forskel på den nye og gamle indboforsikring er måden, vi spørger til dine værdier på. Tidligere har du skulle angive en samlet forsikringssum for alle dine ting – man sagde, at det var de ting, som falder ud, hvis du vender din bolig på hovedet. Fremover spørger vi specifikt til værdien af guld, sølv og smykker, designermøbler og -lamper og samlinger, da det er de ting, tyvene oftest går efter. 
 

Her er forsikringen forbedret

Udvidet vandskade er med som standard i din nye indboforsikring, så du er dækket ved skade på dit indbo, hvis fx kloakken løber over efter regnvejr, eller hvis der siver vand ud fra både skjulte og synlige rør.  

Forsikringen dækker nu uden tidsbegrænsning, hvis du opmagasinerer dine ting i et aflåst rum hos et professionelt lagerhotel. Musikinstrumenter og sportsudstyr er også dækket uden tidsbegrænsning, hvis du opbevarer dem forsvarligt i øvelokale eller sportsklub.

Hvis du har tilvalgsdækningen udvidet elektronik, erstatter vi fremover al din elektronik til nyværdi - altså ingen afskrivning - de første fire år ved alle skader omfattet af indboforsikringen, fx også hvis din mobil bliver stjålet.

Her har forsikringen ikke de samme fordele som før

Fremover har du en obligatorisk selvrisiko på 6.313 kr. (2021-pris) ved vandskader på grund af skybrud og tøbrud. (Bemærk: hvis du kommer fra vilkår 6650-2, 6650-3 eller 6650-4 er den obligatoriske selvrisiko ikke ny for dig.  
 
Hvis den selvrisiko, du har valgt på forsikringen, er højere, er det dog den, der gælder også ved sky- og tøbrudsskader. 
 

Den nye indboforsikring dækker udelukkende sky- og tøbrudsskader i beboelsesbygninger, så du er ikke længere dækket for sky- og tøbrudsskader i garager og udhuse.

Fremover er elektronik ikke omfattet af tilvalgsdækningen plusskade (der tidligere hed plusdækning). Der skal du i stedet købe tilvalgsdækningen udvidet elektronik, som i øvrigt dækker bedre end tidligere. Heller ikke ure og smykker er længere omfattet af plusskade.

Fremover er den laveste selvrisiko på udvidet elektronik  1.300 kr. (2021-pris). Vær opmærksom på, at hvis du tidligere har været forsikret under vilkår 6650-1 og DF20150-1 og har tilvalgt udvidet elektronik, stiger din selvrisiko derfor fra 634 kr. til 1.300 kr.

Hvis du er i tvivl, om du har udvidet elektronik til din forsikring, kan du altid tjekke det – og din selvrisiko – i Mit Topdanmark.

Log ind i Mit Topdanmark

Hvis du har børn, der er flyttet hjemmefra, er de fremover dækket på din indboforsikring, indtil de fylder 18 år. Før var aldersgrænsen 21 år.   
 

Fremover skal du selv betale de gebyrer og afgifter, som Topdanmark har betalt for dig, mens du havde vores indboforsikring til unge:

  • Stormafgift til staten:  40 kr. årligt
  • Bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber: 40 kr. årligt
  • Betalingsgebyr: 3 kr. pr. betaling* ved månedlig betaling via Betalingsservice og 9 kr. pr. betaling ved kvartårlig, halvårlig og årlig betaling, 2 kr. for en MobilePay-aftale og 38 kr., hvis du får en opkrævning i e-Boks eller med posten

* Gælder kun for privatforsikringer og køretøjsforsikringer. For alle andre forsikringer er gebyret 9 kr. pr. betaling via Betalingsservice uanset din betalingsfrekvens.

Din selvrisiko på indbodelen ændrer sig lidt

  • Hvis din selvrisiko indtil nu har været 1.100 kr., er den fremover 1.300 kr.
  • Hvis din selvrisiko indtil nu har været 550 kr., er den fremover 0 kr. 
     

Hvis du har tilvalgsdækningen udvidet elektronik, ændres din selvrisiko fra 618 kr. til 1.300 kr.