Hvad er ændret i din nye forsikring?

Din nye husforsikring giver dig fortsat den fulde og nødvendige forsikring af dit hus ved brand, kortslutning, indbrud, storm, vandskade, skjulte rørskader m.v. 

Samtidig har du med hele fire tilvalgsdækninger mulighed for at blive dækket bredere end før og tilpasse forsikringen, så den passer bedre til det hus, du bor i. De fire tilvalgsdækninger hedder Udvidet vand, Kosmetiske forskelle, Skadedyr og Husejerhjælp. Du kan læse mere om, hvad de indeholder på Topdanmark.dk/hus
 

Her er forsikringen forbedret

Hvis du skal have bygget til eller om og får leveret bygningsmaterialer på din adresse, dækker vi tyveri og hærværk indtil 3 mdr. fra leveringsdatoen. Før skulle du have tilvalgsdækningen udvidet hus og have – fremover er bygningsmaterialer dækket som standard.

Hvis dit haveanlæg, udendørsbelægning eller hobbydrivhus bliver udsat for hærværk eller nogen kommer til at køre ind i det og beskadige dele eller det hele, er du fremover dækket som standard. Det samme gælder ved tyveri. Før skulle du have tilvalgsdækningen udvidet hus og have.

Hvis der opstår en væsentlig forskel mellem det udskiftede trægulv og det gamle træ-gulv efter en erstattet vand- eller rørskade, betaler vi halvdelen af den samlede udgift til udligning af de kosmetiske forskelle - den anden halvdel betaler du selv. Det gælder trægulve, som går igennem flere rum og ikke er brudt af dørtrin, gulvlister eller lignende. Du har ingen selvrisiko. Den højeste erstatning er 50.000 kr. 

Det gælder, hvis du har tilvalgsdækningen kosmetiske forskelle, og er en udvidelse af den gamle tilvalgsdækning udvidet hus og have, der udgår.

Fremover dækker vi også skader på huset, der skyldes murbier. Du er fortsat dækket ved skader på huset, som skyldes mår, flagermus og gnavere (fx mus og rotter). Derudover dækker vi også bekæmpelsen af mår, hvepse, hvepseboer og væggelus. Og hvis de offentlige myndigheder har registreret rotter tæt på dit hus – fx hos din nabo eller genbo – giver vi et tilskud på 50 % af udgiften til montering af rottespærre, så rotterne ikke kommer ind i dit hus via kloakken.

Det gælder, hvis du har tilvalgsdækningen skadedyr, og er en udvidelse af den gamle tilvalgsdækning udvidet hus og have, der udgår.

Hvis du får en dækningsberettiget vandskade på et skjult vandrør, og er skaden på  25.000 kr. og opefter, tilbyder vi dig at få installeret et vandsikringsanlæg (på højst 6.000 kr.), som overvåger dit brugsvand. 

Tilbuddet gælder, hvis du har tilvalgsdækningen udvidet vand.

Her får du nye muligheder

Husejerhjælp er en helt ny tilvalgsdækning, der giver dig en bred hjælp til at forebygge og begrænse skader på dit hus:
 

  • Træfældning af akut beskadiget træer
  • Fjernelse at store mængder sne på taget og synligt fygesne fra huset
  • Akut tilstoppede afløb i huset
  • En gratis brandslukkerspray
  • Afdækning og pumpearbejde i forbindelse med en skade
  • Handicaptilpasning af huset, hvis én af jer skulle komme ud for en alvorlig ulykke
  • Online bygningsrådgivning – fx ved spørgsmål om vedligeholdelse af huset
     

Læs mere og få en pris, hvis du gerne vil tilkøbe husejerhjælp.

Her har forsikringen ikke de samme fordele som før

Fremover har du en obligatorisk selvrisiko på 6.313 kr. ved vandskader på grund af skybrud og tøbrud.
(Bemærk, at det kun er, hvis du kommer fra vilkår 6610-2, at den obligatoriske selvrisiko er ny for dig).  
 
Hvis den selvrisiko, du har valgt på forsikringen, er højere, er det dog den, der gælder også ved sky- og tøbrudsskader. 

Måden, vi opgør svampe-, insekt- og rådskader på, er ændret. Fremover skal du selv betale 1/3 af den samlede udgift, hvis du får en skade på døre, vinduer og facadepartier af træ, der skyldes svamp, insekter eller råd. 
 
Bemærk, at dette dog også kan være en fordel for dig, fordi erstatningen tidligere blev nedskrevet som følge af vinduets, dørens eller facadepartiets alder, samtidig med at der gjaldt en eventuel selvrisiko, som ligeledes blev fratrukket erstatningen. Du kunne derfor reelt risikere ikke at få erstatning. 

Det gælder, hvis du har tilvalgsdækningerne svamp og insekt og råd.

Hvis du kun har forsikret dit hus mod brand, vil erstatningen fremover blive fastsat til dagsværdi – og ikke som hidtil til nyværdi. Forskellen er, at vi trækker værdiforringelser på grund af alder, slid, nedsat anvendelighed og andre individuelle omstændigheder fra. Erstatningen kan ikke være større end bygningens handelsværdi, umiddelbart før brandskaden. 

Obs: Denne ændring gælder IKKE, hvis du har en almindelig husforsikring, der også dækker skader på huset pga. fx storm, vand, indbrud eller rørskader. Erstatning til dagsværdi er særligt for dem, der udelukkende har forsikret deres hus mod brand.

Er du i tvivl om, hvilke dækninger, du har på din husforsikring, kan du altid tjekke det i Mit Topdanmark.

Tjek husforsikring