Hvad er ændret i din nye forsikring?

Med børneforsikringen har dit barn en bedre ulykkesforsikring end før. Og samtidig får du mulighed for at sikre dit barn ikke kun ved ulykke, men også hvis dit barn bliver ramt af en kritisk sygdom. Derudover kan du tilvælge sundhedsforsikring til barnet – så du har alt samlet i én forsikring. Læs mere om, hvad dækningerne indeholder på Topdanmark.dk/børneforsikring

Tidligere var alle dine børn dækket på én og samme børneulykkesforsikring. Fremover skal hvert barn have sin egen børneforsikring. 
 

Her er du bedre stillet

Tidligere var farlig sport en tilvalgsdækning. Fremover er dit barn automatisk dækket ved alle sportsgrene.

Tandskader og nu også tyggeskader er dækket, og vi kræver ikke længere, at den genstand, som barnet har tygget i, skal sendes ind til os. 

Med omsorgsdækningen får du rådgivning og vejledning fra en socialrådgiver, hvis dit barn kommer ud for en alvorlig ulykke eller bliver ramt af en alvorlig kritisk sygdom. På den måde kan du fokusere på at hjælpe dit barn og familien tilbage til hverdagen.

Her får du nye muligheder

Med din nye børneforsikring får du desuden mulighed for at gøre din forsikring endnu bedre:

Med børneforsikringen har du nu mulighed for at sikre dit barn, uanset om barnet kommer ud for en ulykke eller bliver ramt af en kritisk sygdom. 
 

Varigt mén efter visse kritiske sygdomme

Du kan vælge at sikre dit barn en erstatning, hvis senfølger efter en kritisk sygdom bliver til varigt mén. Dækningen giver erstatning fra 5 % varigt mén og gælder visse kritiske sygdomme, som typisk rammer børn. 

Erstatningen udbetales til barnet på en lukket konto, der frigives, når barnet bliver myndig. 

Omsorgsdækningen er også med. Vi står til rådighed med hjælp og vejledning fra en socialrådgiver, hvis dit barn skulle blive ramt af en kritisk sygdom og familiens hverdag bliver vendt på hovedet.
 

Strakserstatning ved visse kritiske sygdomme

Du kan også vælge at få udbetalt en strakserstatning, hvis barnet får konstateret en kritisk sygdom.

Strakserstatningen er et kontantbeløb, som familien kan bruge, som I vil. Derudover får du kompensation, hvis barnet skal indlægges på hospitalet i mere end tre dage - dvs. at du får udbetalt et kontant beløb for hver dag, dit barn er indlagt. 

Du har mulighed for at tilvælge dækningen strakserstatning ved ulykke, der giver en kontanterstatning, hvis dit barn fx brækker benet eller får revet korsbåndet over. Vi udbetaler også kompensation, hvis ulykken kræver hospitalsindlæggelse – dvs. at du får udbetalt et kontant beløb for hver dag, dit barn er indlagt.

Sundhedsforsikring giver dit barn hurtig hjælp og behandling på blandt andet privathospital af fx spiseforstyrrelse, behandling hos en speciallæge, fysioterapi, kiropraktik eller genoptræning, behandling i udlandet eller hjælp til midlertidige hjælpemidler.

Her har du ikke helt de samme fordele som før

Nyfødte børn får ikke længere en gratis ulykkesdækning, selvom barnets forældre eller mindreårige søskende har en ulykkesforsikring.

Hvis du ønsker, at dit barn skal være dækket ved meningitis og tab af syn og hørelse, skal du vælge at sikre barnet ved visse kritiske sygdomme. For vi har flyttet alle sygdomsrelaterede skader væk fra ulykkesdækningen og over i sygdomsdækningerne varigt mén efter visse kritiske sygdomme og strakserstatning ved visse kritiske sygdomme.

Hvis dit barn dyrker en sportsgren, der giver en indtjening over 54.655 kr. (2020) årligt, dækker ulykkesforsikringen ikke, hvis dit barn kommer til skade under træning, deltagelse eller udøvelse af sportsgrenen.