Ved at fortsætte accepterer du cookies (inkl. tredjepart), som vi bruger til statistik og markedsføring - læs mere. ×

Køb ulykkeforsikring til unge

 • Særlig ulykkesforsikring til unge under 28 år
 • Sikrer dig døgnet rundt til en lav månedlig pris
 • Skader på tænder og briller er dækket som standard

Typiske spørgsmål

 • Dig og højst én anden voksen – samlever, ægtefælle eller bofælle – der er tilmeldt folkeregistret på din adresse. I skal begge være under 28 år.
 • Hjemmeboende børn
 • Delebørn, der er tilmeldt folkeregistret på din adresse

 

Forsikringen dækker ikke

 • Delebørn med adresse andre steder
 • Logerende eller lejere

 

Den pris, vi viser her på siden, er beregnet ud fra de oplysninger, du har givet os. Prisen forudsætter, at eventuelle oplysninger om tidligere skader mv. kan bekræftes af dine tidligere forsikringsselskaber.

Prisen indeholder:

 • Skadesforsikringsafgift til staten: 1,1 % af forsikringens pris

Særligt for bilforsikringer

 • Miljøbidrag: 84 kr./år

Prisen indeholder ikke:

 • Opkrævningsgebyr: Opkrævningsgebyret ved Betalingsservice er 7 kr. pr. betaling. Betaler du ikke via Betalingsservice, er opkrævningsgebyret 30 kr., uanset om du får opkrævningerne pr. brev eller i e-Boks.
 • På Hjemforsikring Ung og Ulykkesforsikring Ung er der ikke opkrævningsgebyr ved månedlig betaling. 

Særligt for hus- og indboforsikringer

 • Stormflods-/stormfaldsafgift til staten: 60 kr./år. Hvis du betaler med kortere mellemrum end én gang om året, betaler du hele stormflodsafgiften, første gang i løbet af et kalenderår du betaler forsikringen.
 • På Hjemforsikring Ung betales stormflods-/stormfaldsbidraget af Topdanmark.

Her kan du se vores gebyrer

Årlig indeksregulering – prisen gælder i år

Den oplyste pris er den, der gælder i år. Alle priser i samfundet udvikler sig – dermed også erstatningerne. Derfor er det standard i Danmark, at forsikringspriser bliver indeksreguleret hvert år i takt med Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor. 

Særligt for Hjemforsikring Ung

 • Pris og selvrisiko indeksreguleres ikke

 

Du har 14 dages fortrydelsesret, fra du får policen

Det betyder, at dagene først tæller, fra du får policen. Den får du et par dage efter, at du accepterer en forsikring. Bemærk, at du får den sendt i e-Boks, hvis du er tilmeldt Topdanmark-post der.

Har du valgt, at forsikringen skal træde i kraft senere, kan du igen fortryde i 14 dage, fra den træder i kraft.

Når du køber indboforsikring til unge online, får du automatisk en selvrisiko på 550 kr. På tilvalgene cykelforsikring og udvidet elektronikforsikring er den 1.100 kr. Hvis du kontakter os, kan du vælge andre selvrisikotrin: højere selvrisiko = billigere forsikring.

På ulykkesforsikring til unge er invaliditetssummen som standard 1 mio. kr. Du kan godt få en anden invaliditetssum, men vi anbefaler, at du er dækket for mindst 1 mio. kr. Jo større sum du vælger, jo bedre dækning får du, men forsikringen bliver også dyrere.

Ring 70 13 79 13, hvis du vil købe forsikringerne med andre beløb, end du kan få online, eller for at høre mere om dine muligheder.