Køb indbo­forsikring til unge

Typiske spørgsmål

 • Dig og højst én anden voksen – samlever, ægtefælle eller bofælle – der er tilmeldt folkeregistret på din adresse. I skal begge være under 28 år.
 • Hjemmeboende børn
 • Delebørn, der er tilmeldt folkeregistret på din adresse

Forsikringen dækker ikke

 • Delebørn med adresse andre steder
 • Logerende eller lejere

Den pris, vi viser her på siden, er beregnet ud fra de oplysninger, du har givet os. Prisen forudsætter, at eventuelle oplysninger om tidligere skader mv. kan bekræftes af dine tidligere forsikringsselskaber.


Prisen indeholder

 • Skadesforsikringsafgift til staten: 1,1 % af forsikringens pris

Særligt for bilforsikring:

 • Miljøbidrag: 84 kr./år
 • Hvis udvidet vejhjælp er tilkøbt: 25 % moms af prisen for dækningen
   

Prisen indeholder ikke

 • Opkrævningsgebyr: Betaler du via Betalingsservice, og er du tilmeldt månedlig betaling, er opkrævningsgebyret 3 kr. pr. betaling*. Betaler du kvartårligt, halvårligt eller årligt, er gebyret 9 kr. pr. betaling. For en MobilePay-aftale er opkrævningsgebyret på 2 kr., og betaler du via opkrævning i e-Boks eller med posten, er gebyret 38 kr. 

* Gælder kun for privatforsikringer og køretøjsforsikringer. For alle andre forsikringer er gebyret 9 kr. pr. betaling via Betalingsservice uanset din betalingsfrekvens.

Særligt for hus- og indboforsikring:

 • Naturskadeafgift (stormafgift) til staten: 40 kr./år pr. forsikring. Hvis du betaler med kortere mellemrum end én gang om året, betaler du hele naturskadeafgiften, første gang du betaler i løbet af kalenderåret.

Særligt for hus-, indbo-, bil- og MC-forsikring:

 • Bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber: kr./år pr. forsikring. Vi opkræver bidraget, første gang du betaler i løbet af et kalenderår.

Her kan du se vores gebyrer


Årlig indeksregulering – prisen gælder i år

Den oplyste pris er den, der gælder i år. Alle priser i samfundet udvikler sig – dermed også erstatningerne. Derfor er det standard i Danmark, at forsikringspriser bliver indeksreguleret hvert år i takt med Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor. 

Særligt for indboforsikring til unge:

 • Pris og selvrisiko indeksreguleres ikke

Du har 14 dages fortrydelsesret, fra du får policen

Det betyder, at dagene først tæller, fra du får policen. Den får du et par dage efter, at du accepterer en forsikring. Bemærk, at du får den sendt i e-Boks, hvis du er tilmeldt Topdanmark-post der.

Har du valgt, at forsikringen skal træde i kraft senere, kan du igen fortryde i 14 dage, fra den træder i kraft.

Når du køber indboforsikring til unge online, får du automatisk en selvrisiko på 550kr. På tilvalgene cykelforsikring og udvidet elektronikforsikring er den 1.100 kr. Hvis du kontakter os, kan du vælge andre selvrisikotrin: højere selvrisiko = billigere forsikring.

På ulykkesforsikring til unge er invaliditetssummen som standard 1 mio. kr. Du kan godt få en anden invaliditetssum, men vi anbefaler, at du er dækket for mindst 1 mio. kr. Jo større sum du vælger, jo bedre dækning får du, men forsikringen bliver også dyrere.

Ring 70 13 79 13, hvis du vil købe forsikringerne med andre beløb, end du kan få online, eller for at høre mere om dine muligheder.