Ny sølov 15. maj 2018: Overholder jeres bådforsikring reglerne?

Vi har opdateret vores bådforsikring, så den lever op til den nye sølov. Har du forsikringen i forvejen, behøver du ikke gøre noget – vi har automatisk opdateret dine vilkår. Du kan hente dem i Mit Topdanmark:

Se vilkår i Mit Topdanmark

 

Hent din forsikringspolice i Mit Topdanmark

For vandscootere, speedbåde o.l. er det nu lovpligtigt med en ansvarsforsikring. Når du sejler, skal du altid have en gyldig forsikringspolice på dig, der beviser, at du er forsikret. Husk derfor at medbringe din police sammen med dokumentation for, at forsikringen er betalt. Policen kan du hente under din bådforsikring i Mit Topdanmark og når der står at forsikringen er i kraft, så er det samtidigt en bekræftelse på, at forsikringen er betalt.

Hent policen i Mit Topdanmark

Læs mere om reglerne hos Søfartsstyrelsen som bl.a. skriver følgende:

 

Krav til et forsikringscertifikat

Søfartsstyrelsen opstiller ikke formkrav til et certifikat. Certifikatet (kan derfor være en police) kan være fysisk eller digitalt. 
Det vigtige er, at oplysningerne gives på let overskuelig måde, der gør det nemt for politiet ved en kontrol at konstatere, om der er en forsikring i kraft eller ej.

 

De oplysninger, der fra 1. januar 2020 skal fremgå af certifikatet er:

  • En bekræftelse af, at der er tegnet forsikring. (Policen er et bevis herfor)
  • En bekræftelse af, at forsikringen lever op til kravene i søloven og i bekendtgørelsen. (Der er oplyst at policen omfatter en ansvarsforsikring)
  • En adgang til at kontrollere, at forsikringen er i kraft. (Når der logges på ”Mit Topdanmark”, og der er en police, så er det en bekræftelse på, at der er en forsikring som er i kraft)
  • Fartøjets identifikationsnummer eller anden entydig identifikation af fartøjet. (Fremgår af policen)
  • Forsikringsselskabets navn og adresse. (Fremgår af policen)
  • Forsikringstagerens navn og adresse. (Fremgår af policen)

Populære spørgsmål

Fandt du ikke svaret?

Du er altid velkommen til at kontakte os.