Hvordan vil du forsikre dine maskiner: til nyværdi eller dagsværdi?

Du kan forsikre dine maskiner til enten nyværdi eller dagsværdi. Er dine maskiner forsikret til nyværdi, fraregner vi ikke for slid og alder, når vi erstatter dem. Er de forsikret til dagsværdi, fraregner vi et rimeligt beløb for værdiforringelse. Maskiner kan normalt ikke erstattes til nyværdi, hvis de er mere end seks år gamle.

Fandt du ikke svaret?

Du er altid velkommen til at kontakte os.