Naturskadeafgift (stormafgift): Hvad er det?

Naturskadeafgift (stormafgift) er en lovbestemt afgift til staten på 40 kr. Du skal betale naturskadeafgift, hvis du har en hus- eller indboforsikring – også selvom du bor i lejlighed.

Hvem opkræver afgiften – hvornår?

Det er dit forsikringsselskab, der opkræver naturskadeafgiften på vegne af staten. Vi opkræver afgiften, når du betaler for din forsikring. Hvis du har månedlig, halvårlig eller kvartårlig betaling, opkræver vi afgiften første gang du betaler i løbet af et kalenderår.

Hvad går afgiften til?

Afgiften går til en pulje, som bliver brugt til at betale skader efter stormflod. I tilfælde af stormfald giver puljen tilskud til genplantning af private skove.

Fandt du ikke svaret?

Du er altid velkommen til at kontakte os.