Krav til tyverialarmanlæg

Det er en betingelse, at anlægget

  • har direkte opkobling til godkendt kontrolcentral, og at der er en aftale med et vagtfirma
  • altid er aktiveret, når forsikringsstedet forlades
  • er funktionsdygtigt, også ved strømsvigt
  • holdes ved lige i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

Hvis betingelserne for alarmanlægget ikke er opfyldt ved indbrudstyveri fra beboelsen på forsikringsstedet, erstatter vi med højst 50 % af det beløb, som ville blive udbetalt, hvis betingelserne havde været opfyldt. Penge m.m. bliver ikke erstattet.

En eventuel selvrisiko bliver fratrukket, når erstatningen er gjort op.

Fandt du ikke svaret?

Du er altid velkommen til at kontakte os.