Jeg har anmeldt en personskade: Hvad nu?

Vi kan først vurdere méngraden, når din tilstand er stabil og varig – typisk efter et år. Når du har anmeldt skaden til os, vil det oftest forløbe sådan:

  • 1-7 dage: Vi vurderer, om din skade kan anerkendes som en ulykke i forsikringsmæssig forstand
  • 8 dage-1 1/2 måned: Er vi i tvivl, indhenter vi journaler fra læger og sygehuse, før vi tager stilling til, om vi kan anerkende skaden
  • 8 dage-12 måneder: Vi betaler evt. behandlingsudgifter, mens lægerne bliver færdige med at behandle dig
  • 12 måneder-1 1/2 år: Er din behandling afsluttet, indhenter vi journaler fra læger og sygehuse, så vi kan vurdere, om du har fået varige mén. I så fald vil du få udbetalt en erstatning. Er du kommet alvorligt til skade, vil vi evt. udbetale en forskudserstatning til dig på et tidligere tidspunkt.

Vi holder dig opdateret om forløbet

Under hele forløbet kan du logge ind i Mit Topdanmark og følge status på skaden. Vi orienterer dig, når der sker nyt i sagen, eller hvis der er brug for, at du gør noget.

Se status på din skade i Mit Topdanmark

Populære spørgsmål

Fandt du ikke svaret?

Du er altid velkommen til at kontakte os.